Katedra Patomorfologii Klinicznej

ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 42 00
e-mail: patomorfologia@cm.umk.pl (w trakcie realizacji)

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Działalność diagnostyczna

Katedra Patomorfologii w swojej strukturze posiada pracownie: histopatologiczną, histochemiczną, immunohistochemiczną, immunologiczną.
Wszystkie pracownie wyposażone są w najnowszą aparaturę, która umożliwia wykonanie każdej liczby badań.

Zakres świadczeń:

 • Badanie histopatologiczne podstawowe
 • Badanie histopatologiczne wieloblokowe
 • Badanie histopatologiczne – onkologiczne
 • Badanie śródoperacyjne (intra) z badaniem pointrowym
 • Sekcja zwłok wraz z pośmiertnym badaniem histopatologicznym
 • Badanie cytologiczne (cytologia ginekologiczna, cytologia złuszczeniowa)
 • Badanie cytologiczne biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC)
 • Badanie histochemiczne
 • Badania immunohistochemiczne
 • Badania molekularne oznaczenie mutacji BRAF, KRAS, NRAS, EGFR z bloczka parafinowego
 • Badania immunologiczne:
  • przeciwciała p/ mięśniom poprzecznie prążkowanym
  • przeciwciała p/mięśniom gładkim
  • przeciwciała p/jądrowe (ANA)
  • przeciwciała p/mikrosomom wątroby i nerki (LKM1)
  • przeciwciała p/granulocytom (ANCA, pANCA, cANCA)
  • przeciwciała p/antygenom tarczycy (TPO, TG, TSH)
  • przeciwciała p/mitochondriom (AMA)
  • przeciwciała p/błonie podstawnej kłębków nerkowych i kanalikom nerkowym (GMB)
  • przeciwciała p/endomysium IgA
  • przeciwciała p/endomysium i gliadynie
  • test potwierdzający (ANCA), (MPO, PR-3)
  • przeciwciała p/jądrowe – test potwierdzający (ANA2)
  • oznaczanie złogów na granicy skórno-naskórkowej w klasie IgG, IgM, IgA
  • oznaczanie immunoglobulin w bioptatach nerek
  • Pneumocystis carini w klasie IgG i IgM
 • Badanie konsultacyjne