Katedra Patomorfologii Klinicznej

ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 42 00
e-mail: patomorfologia@cm.umk.pl (w trakcie realizacji)

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Historia Katedry Patomorfologii Klinicznej

 • 1947 r. – powstał Zakład Anatomii Patologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
 • 1947-1958 r. – Zakład był kierowany przez dr med. Romana Danielewskiego,
 • w kwietniu 1958 r. – kierownikiem został lek. med. Jan Domaniewski, który pełnił tą funkcję do 2002 roku,
 • 1973 r. – powołano Zakład Patomorfologii Zespołu Nauczania Klinicznego w Bydgoszczy, Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku,
 • 1975 r. – powstał Zakład Patomorfologii Filii Akademii Medycznej w Gdańsku z siedzibą w Bydgoszczy,
 • od 1977 r. Zakład Patomorfologii zajmuje obecną siedzibę, wcześniej mieścił się w suterenie szpitala,
 • 1984 r. – utworzono Katedrę i Zakład Patomorfologii Klinicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy,
 • 1998 r. – zakończono budowę tzw. „nowej patomorfologii” części stanowiącej bazę dydaktyczną.
 • 2002-2007 r. – obowiązki kierownika Katedry pełniła dr n. med. Renata Sujkowska.
 • od maja 2007 r. do marca 2017 r. – kierownikiem Katedry i Zakładu był prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
 • od 11 marca 2017 r. kierownikiem Katedry i Zakładu jest dr hab. n. med. Dariusz Grzanka.

Do dnia dzisiejszego w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej 29 lekarzy uzyskało I stopień specjalizacji, 20 lekarzy zostało specjalistami w zakresie patomorfologii, a 19 pracowników zakończyło przewód doktorski.

Byli pracownicy Katedry Patomorfologii Klinicznej

 • prof. J. Domaniewski
 • dr G. Domaniewska
 • dr L. Trybuś
 • dr J. Korenkiewicz
 • dr M. Gajda
 • dr Z. Skok
 • dr W. Jóźwicki
 • dr A. Ruszkiewicz
 • dr Zienkiewicz
 • dr M. Lewandowska
 • dr K. Ryć
 • dr F. Tarasiewicz
 • dr K. Siemiątkowska
 • dr A. Weishof
 • dr E. Terziman
 • dr J. Soja
 • dr M. Zakrzewski
 • dr B. Kempińska
 • dr L. Cetnarowski
 • prof. B. Safiejko-Mroczka
 • dr B. Borowicz
 • prof. A. Grzanka
 • dr T. Jagła
 • dr R. Gołda
 • dr H. Wiśniewska
 • mgr A. Adamska
 • mgr A. Ferenc
 • mgr K. Soszyńska
 • dr B. Mucha
 • mgr E. Gołuszko
 • mgr M. Gołda
 • mgr T. Jagła
 • mgr A. Wilemska
 • mgr J. Ornowski
 • mgr M. Sypniewska
 • mgr inż. M. Baumgard-Bredow
 • mgr B. Baj
 • mgr A. Baj
 • dr K. Jagła
 • mgr A. Janiak

prof. dr hab. med. dr h.c. Jan DomaniewskiW dniu 30 grudnia 2009 r. wszyscy obecni oraz emerytowani pracownicy Katedry i Zakładu Patomorfologii pożegnali w kaplicy przyzakładowej w cichej uroczystości prof. dr hab. med., dr h.c. Jana Domaniewskiego. Odszedł niestrudzony organizator i wieloletni kierownik Zakładu, a później Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej. W Bydgoszczy zakończył drogę przez życie, którą rozpoczął w 1928 roku w Warszawie. Przypomnieć warto najważniejsze etapy jego życia zawodowego.

W latach 1947-52 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Lekarskiej w Gdańsku, który ukończył uzyskując dyplom lekarza. W roku 1955 uzyskuje specjalizację Io z anatomii patologicznej oraz z zakresu chorób wewnętrznych, a trzy lata później zostaje specjalistą II stopnia w obu dziedzinach. Do Bydgoszczy przyjechał w 1959 roku, gdzie w dniu 1 kwietnia objął stanowisko kierownika Zakładu Anatomii Patologicznej w Szpitalach Ogólnych nr 1 i 2, a także pracowni w Szpitalu Dermatologicznym. W 1964 r. uzyskał stopień naukowy doktora medycyny na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Pięć lat później Rada Naukowa Studium Doskonalenia Lekarzy Akademii Medycznej w Warszawie nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie anatomii patologicznej na podstawie pracy „Immunopatologia zawału mięśnia serca”. Zorganizował w 1971 roku Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Patologów, którego został pierwszym Przewodniczącym, a funkcje tę pełnił do roku 1998. W 1973 został nauczycielem akademickim Akademii Medycznej w Gdańsku i jednocześnie został powołany na stanowisko docenta i kierownika w Zakładzie Anatomii Patologicznej Zespołu Nauczania Klinicznego w Bydgoszczy, który w roku 1975 staje się częścią struktur filii AM Gdańsku. W ramach struktur akademickich prowadził pracę naukową, której efektem było ponad 30 prac doktorskich, a pierwsza praca doktorska, której był promotorem (dr n. med. Grażyna Domaniewska) została obroniona w 1975 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1979.

dokument podpisany przez prof. Jana Domaniewskiego pozostający do dzisiaj w archiwum Zakładu (fot. 1) W latach 1979-81 pełni funkcję dziekana powołanego w Bydgoszczy II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. W chwili utworzenia Akademii Medycznej w Bydgoszczy został powołany na jej kierownika, a następnie wybrany rektorem uczelni. Funkcję tę sprawował przed dwie kadencje, tj. w latach 1984-90. W roku 1989 nadano mu tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1996-2002 pełnił kolejne dwie kadencje rektora AM w Bydgoszczy. Potwierdzenia działalności zawodowej prof. Jana Domaniewskiego pozostają do dzisiaj w archiwum Zakładu (fot. 1). Działalność diagnostyczną na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza prowadził do grudnia 2008 roku, wykonując ocenę obecności przeciwciał w klasie IgG i IgM przeciw Pneumocystis Carinii, wykorzystując metodę pośredniej immunofluorescencji, którą jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadzał w latach 70-tych ubiegłego wieku.Pozostał do ostatnich swoich dni aktywnym organizatorem. Dbał, by w powstających z jego inicjatywy lub przy jego współudziale jednostki w chwili otwarcia były wyposażone w możliwie najnowszy sprzęt, który w niektórych miejscach służy do dzisiaj (nawet, jeśli jednostki powstały przed kilkunastu laty). Bogaty życiorys uzupełnia także pozanaukowa i pozazawodowa działalność organizacyjna, która stanowiła istotny fragment życia.

Andrzej Marszałek z Zespołem Katedry i Zakłady Patomorfologii