Katedra Patomorfologii Klinicznej

ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 42 00
e-mail: patomorfologia@cm.umk.pl (w trakcie realizacji)

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Dariusz Grzanka, prof. UMK

mgr Paulina Antosik
dr hab. Magdalena Bodnar, prof. UMK
dr Ewa Domanowska
dr hab. Dariusz Grzanka, prof. UMK
lek. Jakub Jóźwicki
lek. Anna Kasperska
dr Anna Klimaszewska-Wiśniewska
dr Joanna Maciejewska
lek. Izabela Neska-Długosz
mgr Martyna Parol
dr Natalia Skoczylas-Makowska
dr hab. Łukasz Szylberg, prof. UMK