Katedra Patomorfologii Klinicznej

ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 42 00
e-mail: patomorfologia@cm.umk.pl (w trakcie realizacji)

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Działalność dydaktyczna

Obecnie prowadzone są zajęcia ze studentami studiów dziennych stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunkach: lekarski (I-VI rok) oraz analityka medyczna (II i III rok).

Przy Katedrze Patomorfologii Klinicznej CM UMK od 2013 roku prowadzone jest prężnie działające Studenckie Koło Naukowe (SKN). Zakres działania SKN obejmuje wszystkie dziedziny medycyny ze szczególnym uwzględnieniem materiału onkologicznego. Dzięki szerokiemu spektrum nowoczesnych metod badawczych, współpracą z licznymi ośrodkami naukowymi oraz możliwością pozyskiwania środków finansowych na cele badawcze, SKN Patomorfologii Klinicznej pozwala realizować nawet złożone projekty naukowe oraz poszerzać wiedzę i doświadczenie w wybranych dziedzinach medycy. Zapraszamy do współpracy.

Katedra Patomorfologii Klinicznej, jako jedyny w województwie kujawsko-pomorskim posiada akredytacje Ministerstwa Zdrowia na szkolenie specjalistów ze swojej dziedziny.