Katedra Biologii i Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 37 37
e-mail: kizbiolog@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

English Division

Internal Study Regulations – Program MEDICINE – Subject PARASITOLOGY (327 KB)

THE SCHEDULE OF TUTORIALS „PARASITOLOGY” COURSE (361 KB)