Katedra Biologii i Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
II piętro, p. 73
tel.: +48 52 585 37 40
e-mail: kizbiolog@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

English Division

Internal Study Regulations – Program MEDICINE – Subject PARASITOLOGY (327 KB)

THE SCHEDULE OF TUTORIALS „PARASITOLOGY” COURSE (361 KB)