Katedra Biologii i Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
II piętro, p. 73
tel.: +48 52 585 37 40
e-mail: kizbiolog@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Wieczór Gier Parazytologicznych

Już od kilku lat organizujemy Wieczory Gier Parazytologicznych, które łączą naukę z zabawą i są niepowtarzalną okazją do powtórki materiału i sprawdzenia własnej wiedzy przed sesją egzaminacyjną. Wydarzenie, podczas którego studenci grają w gry planszowe i łamigłówki parazytologiczne, stanowi narzędzie wspierające tradycyjne metody nauczania. Interakcje między studentami podczas gier edukacyjnych sprzyjają procesowi uczenia się przez rozwijanie, utrwalanie i pogłębianie wiedzy graczy w tej dziedzinie.
Bieżące informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie FB


galeria zdjęć

Wieczór Gier Parazytologicznych Wieczór Gier Parazytologicznych Wieczór Gier Parazytologicznych [fot. Celestyna Mila-Kierzenkowska] Wieczór Gier Parazytologicznych Wieczór Gier Parazytologicznych Wieczór Gier Parazytologicznych [fot. Ewa Tomaszewska] Wieczór Gier Parazytologicznych Wieczór Gier Parazytologicznych