Katedra Biologii i Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 37 37
e-mail: kizbiolog@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

Katedra Biologii i Biochemii Medycznej

Harmonogram konsultacji 2019/2020 (I semestr) (265 KB)

Harmonogramy ćwiczeń oraz regulaminy dydaktyczne:

Parazytologia – kierunek lekarski

Biologia molekularna – kierunek lekarski

Elementy statystyki medycznej – kierunek lekarski (I rok)

Biologia medyczna – kierunek Optyka okularowa z elementami optometrii

Diagnostyka parazytologiczna – kierunek Analityka medyczna (II rok)

 


Studenckie Koło Naukowe
Przy Katedrze Biologii Medycznej od 2010 r. działa Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunami są dr hab. n. med. Celestyna Mila-Kierzenkowska, mgr Roland Wesołowski oraz dr n med. Karolina Szewczyk-Golec.
Przewodniczący Koła: mgr Jarosław Nuszkiewicz

Nagrody i wyróżnienia uzyskane przez studentów w roku akademickim 2010/2011:

  1. I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Młodych Naukowców, 1-2 kwietnia 2011, Wrocław:
    • III nagroda w sesji Interdyscyplinarnej za pracę: „Aktywność wybranych enzymów lizosomalnych w surowicy krwi po ekspozycji na niskie temperatury” – autor: Przemysław Maciejewski
  2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, 28-30 kwietnia 2011, Kraków:
    • I nagroda w sesji Endokrynologia i Diabetologia za pracę „Aktywność enzymów antyoksydacyjnych u osób regularnie korzystających z kąpieli w zimnej wodzie (morsy) oraz osób nie stosujących tego typu zabiegów” – autorzy: Roland Wesołowski, Jarosław Paprocki.
    • wyróżnienie w sesji Nauk o Zdrowiu za pracę „Stężenie produktów peroksydacji lipidów u osób regularnie korzystających z kąpieli w zimnej wodzie (morsy) oraz osób nie stosujących tego typu zabiegów” – autorzy: Jarosław Paprocki, Roland Wesołowski.