Katedra Biologii i Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 37 37
e-mail: kizbiolog@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

Informacje dla studentów

Harmonogramy ćwiczeń oraz regulaminy dydaktyczne:

Parazytologia – kierunek lekarski

Biologia molekularna – kierunek lekarski

Elementy statystyki medycznej – kierunek lekarski (I rok)

Biologia medyczna – kierunek Optyka okularowa z elementami optometrii

Diagnostyka parazytologiczna – kierunek Analityka medyczna (II rok)

Godziny konsultacji (30 KB)


Studenckie Koło Naukowe
Przy Katedrze Biologii Medycznej od 2010 r. działa Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunami są dr hab. n. med. Celestyna Mila-Kierzenkowska, mgr Roland Wesołowski oraz dr n med. Karolina Szewczyk-Golec.
Przewodniczący Koła: mgr Jarosław Nuszkiewicz

Nagrody i wyróżnienia uzyskane przez studentów w roku akademickim 2010/2011:

  1. I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Młodych Naukowców, 1-2 kwietnia 2011, Wrocław:
    • III nagroda w sesji Interdyscyplinarnej za pracę: „Aktywność wybranych enzymów lizosomalnych w surowicy krwi po ekspozycji na niskie temperatury” – autor: Przemysław Maciejewski
  2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, 28-30 kwietnia 2011, Kraków:
    • I nagroda w sesji Endokrynologia i Diabetologia za pracę „Aktywność enzymów antyoksydacyjnych u osób regularnie korzystających z kąpieli w zimnej wodzie (morsy) oraz osób nie stosujących tego typu zabiegów” – autorzy: Roland Wesołowski, Jarosław Paprocki.
    • wyróżnienie w sesji Nauk o Zdrowiu za pracę „Stężenie produktów peroksydacji lipidów u osób regularnie korzystających z kąpieli w zimnej wodzie (morsy) oraz osób nie stosujących tego typu zabiegów” – autorzy: Jarosław Paprocki, Roland Wesołowski.