Katedra Biologii i Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 37 37
e-mail: kizbiolog@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Alina Woźniak

mgr Jędrzej Baszyński
mgr Rafał Bilski
dr hab. Piotr Kamiński, prof. UMK
dr Renata Kołodziejska
dr Ewa Kopkowska
dr Daria Kupczyk
dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska
dr Hanna Pawluk
mgr Marta Pawłowska
dr Paweł Sutkowy
dr hab. Karolina Szewczyk-Golec
mgr Roland Wesołowski
prof. dr hab. Alina Woźniak
dr Marcin Wróblewski