Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 40
e-mail: kikchirnacz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Kierownik Katedry:prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med.
Arkadiusz Jawień

 

Tematyka badawcza:

Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej poza świadczeniem usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców Regionu Kujawsko-Pomorskiego, co związane jest ze statusem Szpitala Wojewódzkiego, zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z chorobami naczyń krwionośnych i jelita grubego.
Rocznie wykonywanych jest około 200 zabiegów naczyniowych, w tym: około 30 operacji tętniaków aorty brzusznej, 100 zabiegów rewaskularyzacyjnych kończyn dolnych z powodu miażdżycy, około 70 operacji zwężeń tętnic szyjnych. Jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce wykonujemy zabiegi wymiany zakażonych protez naczyniowych. W ramach działalności statutowej prowadzimy badania nad patofizjologią zaburzeń w mikrokrążeniu w chorobach naczyń tętniczych i żylnych z uwzględnieniem mechanizmów molekularnych leżących u ich podłoża.
Kolejnym ważnym zagadnieniem, którym zajmuje się tutejsza Klinika są schorzenia przewodu pokarmowego, głównie jelita grubego. Prace nasze poruszają problemy rozpowszechnienia, etiopatogenezy, kliniki, jak i skuteczności leczenia chirurgicznego i endoskopowego polipów jelita grubego, nowotworów jelita grubego, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Jako jedna z nielicznych Klinik w Polsce wykonujemy totalne resekcje jelita grubego z wytworzeniem zbiornika kałowego, tzw. pouch.
Prowadzone są również, we współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu prace związane z pielęgnacją i opieką nad chorymi chirurgicznymi, przede wszystkim cierpiącymi na schorzenia naczyniowe oraz po zabiegach na jelicie grubym (z wykonanym odbytem sztucznym).


Zespół Lekarski Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
Zespół Lekarski Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Staraniem prof. Arkadiusza Jawienia, Akademia Medyczna w Bydgoszczy nadała dnia 7.04.2003 r. doktorat honoris causa prof. dr med. Larsowi Norgrenowi z Department of Surgery, University of Lund and Orebro.

doktorat honoris causa prof. dr med. Lars Norgren
doktorat honoris causa prof. dr med. Lars Norgren