Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 40
e-mail: kikchirnacz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Lecznictwo

Program Wczesnego Wykrywania Tętniaka Aorty Brzusznej

Lekarze Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej świadczą szeroki zakres usług z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej. Głównymi obszarami specjalizacji medycznej Katedry i Kliniki są: chirurgia naczyniowa, chirurgia jelita grubego i chirurgia laparoskopowa.

W Klinice rocznie wykonywanych jest około 1600 zabiegów, nie włączając zabiegów chirurgii jednego dnia i endoskopowych.

Przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej działają następujące przychodnie:

  • Poradnia Chirurgiczna
  • Poradnia Chorób Naczyń
  • Poradnia Chorób Jelita Grubego
  • Poradnia Stomijna