Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 40
e-mail: kikchirnacz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

prof. Arkadiusz Jawień aktywnie uczestniczy w propagowaniu wiedzy medycznej:

 • Acta Angiologica – redaktor naczelny
 • Przegląd Flebologiczny – z-ca redaktora naczelnego
 • Medycyna Specjalistyczna – z-ca redaktora naczelnego
 • Primum Non Nocere – biuletyn Samorządu Lekarskiego – Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego w latach 1993-2000
 • Acta Phlebologica – member of International Scientific Board
 • Journal of Phlebology – member of International Scientific Board
 • Angiologie – memeber of International Scientific Board
 • Venous Digest by Fax – member of International Scientific Board
 • Praktica Flebologie – member of International Scientific Board
 • The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery – member of International Scientific Board
 • Udar mózgu – członek kolegium redakcyjnego
 • Chirurgia Polska – członek kolegium redakcyjnego
 • Przewodnik Lekarza – członek Rady Naukowej w latach 2000-2002