Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 40
e-mail: kikchirnacz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Jednostka prowadzi zajęcia ze studentami III, IV i V roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

  • SYLLABUS: Propedeutyka chirurgii (III rok)
  • SYLLABUS: Chirurgia endokrynologiczna i gastroenterologiczna (IV rok)
  • SYLLABUS: Chirurgia naczyniowa (V rok)