Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 40
e-mail: kikchirnacz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Arkadiusz Jawień

dr Paweł Brazis
prof. dr hab. Arkadiusz Jawień
dr Wiesław Jundziłł
dr Arkadiusz Migdalski
dr Paweł Wierzchowski
dr Łukasz Woda