Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 40
e-mail: kikchirnacz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Spotkania i zjazdy

Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień wraz z zespołem zorganizował wiele spotkań i zjazdów naukowych m.in.:

  1. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Angiologicznego w 1995 roku
  2. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego w 1996 roku
  3. Comiesięczne Bydgoskie Spotkania Chirurgiczne w latach 1992-1996
  4. Polsko-Włoskie Spotkanie Flebologiczne w 1999, 2001, 2003 i 2005 roku
  5. Konferencję „Postępy w Gastroenterologii” w 2000 roku
  6. European Venous Forum – The 5th Meeting, Warszawa 25-27.06.2004