Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Zespół Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej


 prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med.
Henryk Kaźmierczak

 

 


Pracownicy Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej:

tel.: +48 52 585 46 11+48 52 585 47 11+48 52 585 47 15
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

 • prof. dr hab. n. med. Henryk Kaźmierczak
  specjalista otolaryngolog
 • dr hab. n. med. Maciej Wróbel, prof. UMK
  specjalista otolaryngolog
 • dr n. med. Magdalena Nowaczewska
  specjalista neurolog
 • dr n. med. Artur Bogacz
  specjalista otolaryngolog, w trakcie specjalizacji z audiologii i foniatrii
 • lek. med. Katarzyna Bilicka
  specjalista otolaryngolog
 • lek. med. Rafał Wierzbiński
  trakcie specjalizacji z otolaryngologii
 • mgr Maria Marzec

Doktoranci:
tel.: +48 52 585 46 11

 • mgr Mikołaj Kowalski

Pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy:

 • dr hab. n. med. Wojciech Kaźmierczak, prof. UMK
  specjalista otolaryngolog, audiolog i foniatra
 • dr n. med. Joanna Janiak-Kiszka
  specjalista otolaryngolog, audiolog i foniatra
 • dr n. med. L. Janicka-Beuth
  specjalista otolaryngolog
 • lek. med. Andrzej Kopczyński
  specjalista otolaryngolog, audiolog i foniatra
 • lek. med. Monika Orzechowska
  specjalista otolaryngolog
 • dr n. med. Kinga Romanowska
  specjalista otolaryngolog, w trakcie specjalizacji z audiologii i foniatrii
 • lek. med. Rafał Walorek
  specjalista otolaryngolog

Lekarze rezydenci Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii:

 • dr n. med. Aleksandra Ślęzak
 • dr n. med. Łukasz Kluczyński
 • lek. med. Maciej Kobusiński
 • lek. med. Paweł Szyderski
 • lek. med. Jan Strawa

Lekarz dyżurny – otolaryngolog Izby Przyjęć:
tel.: +48 52 585 42 34+48 781 446 837