Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Informacje dla studentów Collegium Medicum UMK

Nauczyciele akademiccy Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Zakładu Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi prowadzą zajęcia dydaktyczne na WYDZIALE LEKARSKIM dla studentów VI oraz IV roku z dziedziny otorynolaryngologii oraz na WYDZIALE NAUK O ZDROWIU dla studentów I i II roku z dziedziny audiofonologii.


Zespoły Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Zakładu Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi prowadzą nauczanie na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

W czasie bloku zajęć z otolaryngologii przygotowujemy studentów do:

 • Zdania egzaminu końcowego z otolaryngologii będącego jednym z elementów niezbędnych do uzyskania dyplomu lekarza.
 • Opanowania zasad i umiejętności wykonania pełnego badania podmiotowego i przedmiotowego z otolaryngologii.
 • Opanowanie wiedzy z zakresu otolaryngologii ze szczególnym naciskiem na:
  1. Badanie słuchu.
  2. Zasady badania obwodowej części narządu przedsionkowego.
  3. Wczesnej diagnostyki i rozpoznania chorób onkologicznych głowy i szyi ze szczególnym naciskiem na umiejętność podejmowania decyzji w kierunku konsultacji laryngologicznej na podstawie niepokojących objawów m.in.: chrypka, dysfagia, świst krtaniowy, owrzodzenia jamy ustnej, trudności w żuciu, w połykaniu i mówieniu, upośledzenie drożności nosa, jednostronne zapalenia ucha środkowego z wysiękiem, nawracające krwawienia z nosa, owrzodzenia gardła, bóle gardła, uczucie obecności ciała obcego w gardle, wyciek z jam nosa, wytrzeszcz, podwójne widzenie, nadmierne łzawienie, nadmierna ruchomość zębów, guzy szyi i okolicy ślinianek, porażenie nerwu twarzowego, niedosłuch, krwisty wyciek z ucha.
  4. Stanów zagrożenia życia w otolaryngologii (duszność, krwawienie z nosa, urazy głowy, kości skroniowej, części twarzowej czaszki, ciała obce w drogach oddechowych).
  5. Znajomości teoretycznej podstawowych zabiegów w otorynolaryngologii m.in.: tracheotomii, konikotomii, zakładania tamponady przedniej i tylnej nosa.

Wiedza teoretyczna z zakresu otolaryngologii jest sprawdzana w formie testowej, co ma także służyć przygotowaniu studentów do czekającego ich Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) z części otolaryngologicznej.

W trakcie zajęć studenci uczestniczą w charakterze obserwatorów w zajęciach na bloku operacyjnym. Zapoznają się z wieloma zabiegami wykonywanymi w Klinice m.in.: operacje tympanoplastyczne, operacje czynnościowej chirurgii endoskopowej nosa i zatok, operacje onkologiczne.

Także w trakcie zajęć studenci zapoznają się ze strukturą i organizacją pracy Kliniki, uczestniczą w obchodach lekarskich, badaniu chorych – prezentacji przypadków.

Osoby zainteresowane mogą brać udział w dyżurach otolaryngologicznych w Klinice Medycyny Ratunkowej, a także rozwijać swoje zainteresowania w kole naukowym przy Katedrze Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej.

W czasie bloku zajęć z audiofonologii przygotowujemy studentów do:

 • zdania egzaminu z przedmiotu: patologia słuchu, mowy i równowagi.
 • uzyskania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie diagnostyki chorób narządu słuchu, mowy i równowagi.
 • zapoznajemy z aparaturą i zdobyczami techniki medycznej w zakresie diagnostyki i leczenia powyższych jednostek chorobowych.

Wiedza jest kontrolowana poprzez egzaminy testowe oraz ustne. Nasi studenci mają możliwość zapoznania się z diagnostyką, leczeniem oraz aparaturą medyczną w unikalnej jak na warunki naszego regionu jednostce organizacyjnej jaką jest Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi, którego pracownicy realizują w praktyce klinicznej uzyskaną wiedzę teoretyczną na bazie Pododdziału Audiologii i Foniatrii Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO NR 1 IM. DR. A. JURASZA w BYDGOSZCZY.

Po zakończeniu trzyletnich studiów absolwenci dzięki uzyskanej w naszej jednostce wiedzy otrzymują tytuł licencjata zdrowia publicznego ze specjalnością audiofonolog, co uprawnia ich do prowadzenia badań diagnostycznych z zakresu czynności narządów słuchu, mowy i równowagi oraz ich rehabilitacji.

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny (518 KB)