c

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Informacje dla studentów

Nauczyciele akademiccy Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej prowadzą zajęcia dydaktyczne na WYDZIALE LEKARSKIM dla studentów z dziedziny otorynolaryngologii realizowanego w trzech modułach:

 1. Wybrane problemy układu oddechowego z elementami onkologii.
 2. Audiologia i foniatria.
 3. Otoneurologia.

Przygotowujemy studentów do:

Opanowania zasad i umiejętności wykonania pełnego badania podmiotowego i przedmiotowego z otolaryngologii.

Nabycia wiedzy z zakresu otolaryngologii realizowanego w ramach wspomnianych trzech modułów.

Tematyka wiodąca i zagadnienia do omówienia:

 1. Narzędzia i sprzęt medyczny, zasady i technika badań.
 2. Ostre zapalenia ucha – zewnętrznego i środkowego. Powikłania stanów zapalnych.
  Paracenteza, opatrunki wewnątrzuszne, opatrunki zewnętrzne, znieczulenie.
  Zakładanie opatrunków, płukanie uszu, usuwanie ciał obcych.
  Zwężenia przewodów słuchowych.
 3. Przewlekłe zapalenia ucha. Diagnostyka i leczenie zaburzeń nerwu twarzowego.
  Leczenie operacyjne. Tympanoplastyki, rekonstrukcje – ograniczenia i możliwości.
 4. Niedosłuch – diagnostyka, możliwości protezowania.
  Implanty ślimakowe, BAS, ABI, implanty ucha środkowego.
  Program powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków.
  Leki ototoksyczne. Genetyka niedosłuchów. Wady wrodzone.
 5. Schorzenia nosa i zatok przynosowych. Leczenie zachowawcze i techniki operacyjne.
 6. Choroby jamy ustnej, gardła i ślinianek. Rola HPV. Sialoendoskopia, leczenie operacyjne ślinianek.
 7. Patologie krtani i tchawicy.
  Tracheotomia, tracheostomia, laryngektomie.
  Postępowanie z pacjentem po tracheotomii, sonda przełykowa.
  Porażenia nerwów krtaniowych, chrypka.
  VLS , NBI.
 8. Szyja – guzy, torbiele wrodzone, lmfadenopatie, przetoki.
  Guzy skóry głowy i szyi.
 9. Zaburzenia równowagi – jednostki chorobowe, diagnostyka, weryfikacja rozpoznania,    różnicowanie z zaburzeniami centralnymi.

Literature (437 KB)