Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Aktualności Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

W związku z pojawiającym się zapotrzebowaniem na informacje dotyczące działalności leczniczej, naukowej oraz dydaktycznej Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej  dla lekarzy, pracowników naukowych i studentów serdecznie zapraszamy do nowego działu na naszej stronie AKTUALNOŚCI. Postaramy się w niej na bieżąco informować o wydarzeniach w Klinice, jej pracy naukowej, dydaktycznej i leczniczej.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY
 

 

MARZEC 2017

Konferencja "Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii."

 

W dniach 10-11.03.2017 zespół Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej wziął czynny udział w Konferencji “Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.” pod patronatem Konsultanta Krajowego z dziedziny otorynolaryngologii. Prof. dr hab. n. med. Henryk Kaźmierczak wygłosił referaty dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń równowagii podczas sesji której współprzewodniczył


MAJ 2016

W dniach 6-7 maja 2016 roku odbyła się w Bydgoszczy VIII Międzynarodowa Konferencja Neurootologiczna. Organizatorami Konferencji byli: Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej CM UMK w Bydgoszczy, Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi CM UMK w Bydgoszczy, Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Tematyka Konferencji obejmowała współczesne metody diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zaburzeeń przedsionkowych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Meniere’a, oceny stanu narządu przedsionkowego u chorych z implantem ślimakowym, dotychczasowe wyniki terapii molekularnej głuchoty slimakowej oraz teraźniejszości i przyszłości implantów przedsionkowych.

KONFERENCJA PO RAZ PIERWSZY W POLSCE BYŁA ORGANIZOWANA W SYSTEMIE ON-LINE.

Ucestniczyło w niej 264 internautów z Francji, Niemiec, Polski, Turcji i USA. Każdy z uczestników miał mozliwość aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

 

prof. dr hab. n. med. Henryk Kaźmierczak

 

 

 

 

 

prof. dr hab. n. med. Henryk Kaźmierczak


 

MARZEC 2016(2)

Profesor Henryk Kaźmierczak jako Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Głowy i Szyi wziął czynny udział IV Szkole Otolaryngologii i III Krajowym Zjeździe Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, który odbył się 11-12 marca 2016 roku w Kazimierzu Dolnym.


MARZEC 2016

Zespól Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznwj oraz Zakładu Patofzjologii Narządu Słuchu i Układu Równiwagi wziął czynny udział w Konferencji pod patronatem Konsultanata Karjowego w dziedzinie otorynolaryngologii w Krynicy-Zdrój. Prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak i prof. UMK Katarzyna Pawlak-Osińska wygłosili referaty dotyczące zagadnień magneto terapii oraz badania narządu przedsionkowego. Dr hab. med. Wojciech Kaźmierczak wygłosił referaty dotyczące usznopochodnych powikłań wewnątrzczaskowych oraz badania narządu przedsionkowego w nadciśnieniu tętniczym.

 

 


LISTOPAD 2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 listopada 2015 roku podczas posiedzenia Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nadano stopień doktora habilitowanego dr n. med. Wojciechowi Kaźmierczakowi z Zakładu Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi. Serdeczne gratulacje!!!

 


LISTOPAD 2015

zabieg chirurgi endoskopowej jam nosa i zatok przynosowych w technologii 3DW Klinice otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej CM UMk w Bydgoszczy przeprowadzono po raz pierwszy zabiegi chirurgi endoskopowej jam nosa i zatok przynosowych w technologii 3D. Jest to kolejny poziom udoskonalenia leczenia chirurgicznego przewlekłego zapalenia zatok przynosowych, a także guzów podstawy czaszki leczonych przez nasz zespół.

 

 


CZERWIEC 2015

Zespół Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Zakładu Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi został wyróżniony przez absolwentów studiów anglojęzycznych za zajęcia w temacie otolaryngologii. Szczególne podziękowania składamy na ręce asystentów Katedry:

dr n. med. Joanna Janiak-Kiszka, dr n. med. Wojciech Kaźmierczak.

Studentom serdecznie dziękujemy!

Dyplom dla zespołu Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Zakładu Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu RównowagiDyplom dla zespołu Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Zakładu Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi

 


KWIECIEŃ 2015

Uprzejmie informujemy, że Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Fonaitrii w dniu 20 marca 2015 uzyskała akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie audiologii i foniatrii w systemie modułowym. Liczba miejsc szkoleniowych wynosi 2.


KWIECIEŃ 2015

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16-17 marca 2015 dr n. med. Joanna Janiak-Kiszka oraz lek. med. Monika Orzechowska zdały z pozytywnym wynikiem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i dołączyły do grona specjalistów Kliniki Otolaryngologii. Serdeczne gratulacje!!!


PAŹDZIERNIK

 

W dniach 1-3 października 2014 w Poznaniu odbył się europejski kurs leczenia chorób nowotworowych głowy i szyi. Asystenci Kliniki: dr hab. Paweł Burduk, dr n. med. Wojciech Kaźmierczak, dr n. med. Małgorzata Wierzchowska, dr n. med. Joanna Janiak-Kiszka wzięli w nim udział zapoznając się z najnowszymi trendami w diagnostyce i leczeniu schorzeń onkologicznych. Nowe informacje  niewątpliwie przyczynią się do polepszenia jakości udzielnaych w naszym ośrodku świadczeń.


WRZESIEŃ 2014

46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie dziękuję za uczestnictwo w 46 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, który odbył się w dniach 3-6 września 2014r. w Bydgoszczy. Tematyką Zjazdu były zagadnienia obejmujące neurootologie, zagadnienia powikłań uszno- i zatokopochodnych, onkologii laryngologicznej, biologii molekularnej nowotworów głowy i szyi oraz nowe techniki operacyjne z pewnością zapewniły ciekawą wymianę poglądów w formie dyskusji panelowych, sesji plenarnych i plakatowych. Odbyły się warsztaty z zakresu neurootologii, audiologii oraz rynologii. Całości dopełniły liczne spotkania towarzyskie. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr. hab. Henryk Kaźmierczak

PRZEBIEG ZJAZDU

WYWIADY


CZERWIEC 2014


W dniach 22-26 czerwca 2014 roku Pan dr hab. med. Paweł Burduk wziął czynny udział w 25 zjeździe Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego połączonego z 35 sympozjum dotyczącym alergii i chorób infekcyjnych jam nosa, który odbył się w Amsterdamie, Holandia. Dr hab. med Paweł Burduk przedstawił na zjeździe cztery prace związane z powyższą tematyką, które zostały przygotowane w oparciu o doświadczenia zespołu Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy pt.: 1. “Rare benign pleomorphic adenoma of the nasal septum”. 2. “Endoscopic surgery of rare benign vascular tumors of the nasal cavity”. 3. Endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy: good results, failures and patients satisfaction”. 4. “Endoscopic outcome and patients satisfaction of biodegradable vs tarditional nasal packing after functional endoscopic sinus surgery”.

dr hab. med. Paweł Burduk

LISTOPAD 2013


Uprzejmie informujemy, że po publicznej obronie Pani doktor Joanna Janiak-Kiszka uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Serdeczne gratulacje!
Pani doktor Joanna Janiak-Kiszka


LISTOPAD 2013

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07 listopada 2013 roku nasz Kolega dr n. med. Marcin Daroszewski zdał egzamin specjalizacyjny z dziedziny otorynolaryngologii i uzyskał tytuł Specjalisty Otorynolaryngologa. Serdeczne gratulacjie!!!

Październik 2013

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 października 2013 roku dr hab. med. Katarzyna Pawlak-Osińska oraz dr med. Wojciech Kaźmierczak zdali Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z dziedziny audiologii i foniatrii. Serdeczne gratulacje!!!


PAŹDZIERNIK 2013

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii CM UMK w Bydgoszczy pod kierunkiem profesora Henryka Kaźmierczaka aktywnie włączyła się w program pt. “Zrozumieć nowotwory głowy i szyi.” Jest to program profilatyki prowadzony przez Polską Grupę Badań Nowotworów Głowy i Szyi mający na celu podniesienie świadomości na temat nowotworów głowy i szyi, co w konsekwencji ma poprawić wyniki leczenia poprzez: edukację na temat profilaktyki, zwracanie uwagi na wczesne objawy choroby oraz dążenie do jej wczesnego rozpoznania i skierowania na leczenie.

W programie Klinika współpracuje z:

  1. European Head and Neck Society: EHNS
  2. Polską Grupą Badań Nowotworów Głowy i Szyi: PGBNGiSZ
  3. Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu: IFPS

WRZESIEŃ 2013


Zespół Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii wziął czynny udział w I Bydgoskich Spotkaniach Okulistycznych, które odbyły się w dniach 5-7.09.2013. Na zaproszenie Pani Profesor Grażyny Malukiewicz lekarze: prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak, dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, dr hab. Paweł Burduk, dr Wojciech Kaźmierczak, lek. Joanna Janiak-Kiszka  wygłosili szereg referatów dotyczących współistnienia chorób o podłożu naczyniowym w okulistyce i laryngologii. Wymiana doświadczeń, poglądów, metod diagnostycznych, a także metod leczniczych przyczyniły się opracowania jeszcze lepszych sposobów pomocy dla naszych pacjentów.

I Bydgoskie Spotkania Okulistyczne
I Bydgoskie Spotkania Okulistyczne

I Bydgoskie Spotkania Okulistyczne
I Bydgoskie Spotkania Okulistyczne


MAJ 2013

dr n. med. Wojciech Kazmierczak oraz lek. Joanna Janiak-KiszkaZespół Kliniki Otolaryngologii (dr n. med. Wojciech Kazmierczak oraz lek. Joanna Janiak-Kiszka) wziął udział w II Ogólnoeuropejskim Zjeździe Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi, ktory odbył  się w Nicei, Francja w dniach 27-30.04.2013 r. Jest to inicjatywa 12 Towarzystw Europejskich o wymiarze ponadnarodowym, służąca dalszej integracji naszego środowiska w ramach Unii Europejskiej. Brało w nim udział wielu przedstawicieli z innych Klinik w Polsce wraz z Konsultantem Krajowym. Omawiane byly wszystkie zagadnienia dotyczące otolaryngologii, od otochirurgii począwszy, poprzez rynologię i onkologię, po zagadnienienia chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Nasz Zespół, jako jedyny z Bydgoszczy, aktywnie uczestniczył w zjeździe i przedstawił pracę dotyczącą pasywnych implantów ucha środkowego.

 

 


Kwiecień 2013

Z przyjemnością informujemy, że 18 kwietnia 2013 roku kolejny pracownik Kliniki przeprowadził z sukcesem przewód habilitacyjny. Jest nim dr hab. n. med. Magdalena Dutsch-Wicherek. W imieniu całego Zespołu Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii składamy serdeczne gratulacje!!!

19-20 kwietnia 2013

W dniach 19-20 kwietnia 2013 r. pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Pana Romana Jasiakiewicza oraz przy wsparciu Dyrekcji Szpitala Uniweryteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy odbył się 40 Kongres Światowego Towarzystwa Otoneurologów. Brało w nim udział kilkudziesięciu naukowców z wielu krajów oraz licznie reprezentowane środowisko polskich otoneurologów. Obecni byli także przedstawiciele liczących się w kraju i naszym regionie ośrodków. Wygłoszono 39 referatów dotyczących najnowocześniejszych metod diagnostyki i leczenia zawrotów głowy, szumów usznych i niedosłuchu. Jest to już 12 spotkanie tak licznego grona lekarzy, które odbyło się pod patronatem naszej Kliniki. Spotkanie niechybnie przyczyniło się do wzrostu jakości świadczonych w naszym ośrodku usług.

40 Kongres Światowego Towarzystwa Otoneurologów

 


MARZEC 2013

Centrum Leczenia Szumów Usznych1 marca 2013 roku w ramach poszerzania oferty dla pacjentów naszej Kliniki w ramach Pododdziału Audiologii i Foniatrii utworzone zostało Centrum Leczenia Szumów Usznych. Jest to kolejny krok w kierunku zapewnienia pacjentom kompleksowej diagnostyki i leczenia narządów słuchu, równowagi i wytwarzania mowy.

 

 


STYCZEŃ 2013

31.01.2013 r. zakończyliśmy przyjmowanie referatów na 40 konferencję Światowego Towarzystwa Otoneurologów. Zakwalifkowano 37 referatów z Polski (ośrodki z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Białegostoku i Poznania) oraz z zagranicy: Japoni, Niemiec, Bułgarii, Czech, Węgier, Argentyny, Portugalii, Włoch, Szwecji i Turcji. LISTA REFERATÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA!

Wszystkich zainteresowanych historią Towarzystwa zapraszamy do lektury:
NES

 


 

LISTOPAD 2012

 


Zespół Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej rozpoczął przygotowania do organizacji 46 Ogólnopolskiego Zjazdu Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Ustalono datę spotkania na 11-14 czerwca 2014 roku. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngolgów Profesor Henryk Kaźmierczak zaproponował następującą tematykę Zjazdu: powikłania uszno- i zatokopochodne, nowotwory jamy ustnej i części ustnej gardła, postępy w diagnostyce i terapii neurootologii, postępy w biologii molekularnej w otolaryngologii. Dalsze informacje dotyczące tego i innych spotkań znajdują się w zakładce: KONFERENCJE i ZJAZDY oraz na stronach: http://www.orlbydgoszcz2014.pl


WRZESIEŃ 2012

 

ogólnopolski zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi
W dniach 5-8 września 2012 r. w Gdańsku odbył się ogólnopolski zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. W jego trakcie prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak został wybrany na przewodniczącego-elekta Towarzystwa na kadencję 2012-2014. Równocześnie zadecydowano w trakcie Zebrania Walnego Towarzystwa, że Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej będzie gospodarzem ogólnoposlkiego zjazdu, który odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 11-14 czerwca 2014 roku. Na ostatnim zjeździe zespół Katedry czynnie wziął udział w obradach. Nasi lekarze wygłosili 5 referatów oraz byli autorami 7 plakatów z zakresu leczenia wywołanego otosklerozą niedosłuchu, nowoczesnych technik leczenia chorób krtani takich jak obrzęki i polipy fałdów głosowych, nowotworów ślinianek oraz zawrotów głowy.
Referaty wygłosili: dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK; dr hab. Paweł Burduk, dr Wojciech Kaźmierczak, lek. Monika Orzechowska i dr Marcin Daroszewski.
Plakaty przygotowali: dr Małgorzata Dutsch-Wicherek, dr Andrzej Kopczyński,  lek. Joanna Janiak-Kiszka
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

ogólnopolski zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi
ogólnopolski zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi
ogólnopolski zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi
ogólnopolski zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi
ogólnopolski zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi


LIPIEC 2012

W dniach 27-30 czerwca 2012 r. po raz trzeci przedstawiciele Kliniki Otolaryngologii z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii wzięli udział w kursie szkoleniowym dotyczącym leczenia chirurgicznego przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem, otosklerozy oraz niedosłuchu za pomocą implantów ucha środkowego i wewnętrznego, który odbył się w miescowości Colombiers we Francji. W gronie dotychczasowych uczestników tychże kursów znajdują się docent Paweł Burduk oraz doktor Wojciech Kaźmierczak. Jak zwykle kurs pozwolił naszym kolegom zapoznać się z technikami operacji służących leczeniu stanów zapalnych ucha środkowego oraz implantowaniu aparatów słuchowych. Przedstawiono także najnowsze osiągnięcia w badaniach naukowych dotyczących otochirurgii.


CZERWIEC 2012

W związku z rozszerzaniem działalności diagnostycznej i leczniczej w zakresie leczenia niedosłuchu i głuchoty w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii  w dniach od 7 do 9 czerwca 2012 r. przedstawiciele zespółu Kliniki wzięli czynny udział w drugiej międzynarodowej konferencji dotyczącej opieki nad pacjentami z problemami ze słuchem w Cernobio nad jeziorem Como we Włoszech. Profesor Henryk Kaźmierczak oraz Profesor Katarzyna Pawlak-Osińska wzięli czynny udział, wraz z innymi liczącymi się przedstawicielami środowiska polskich otorynolaryngologów i audiologów, w spotkaniu, które dotyczyło wczesnego wykrywania, leczenia i rehabilitacji narządu słuchu u dorosłych. Była to już trzecia konferencja dotycząca zagadnień z zakresu chirurgii poprawiąjącej słuch oraz diagnostyki audiologicznej, w której uczestniczył czynnie nasz zespół w bieżącym roku.


MAJ 2012

Niezmiernie miło nam poinformować, że 24 maja 2012 r. pani dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK została wybrana na zaszczytną funkcję PRODZIEKANA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO na kadencję 2012-2016. Pani Profesor jest twórcą i Kierownikiem Zakładu Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi przy Katedrze Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej. Serdecznie gratulujemy!


KWIECIEŃ 2012

39 Zjazd Towarzystwa Otoneurologicznego w Bad KissingenW dniach 19-21.04.2012 r. zespół Katedry Otolarngologii uczestniczył w 39 Zjeździe Towarzystwa Otoneurologicznego w Bad Kissingen w Niemczech. Podczas walnego zebrania delegatów Towarzystwa z Europy, Azji i Ameryki profesor Henryk Kaźmierczak został wybrany na wiceprzewodniczącego na kadencję 2012-2013. Omówione zostały kwestie związane z organizacją przez zespół Katedry 40 zjazdu Towarzystwa Neurootologicznego, które odbędzie się za rok w Bydgoszczy i będzie w całości poświęcony zawrotom głowy, szumom usznym i zaburzeniom słuchu oraz innych zmysłów. Zespół wziął oczywiście czynny udział w wygłaszaniu referatów. Profesor Katarzyna Pawlak-Osińska wygłosiła referat z nowoczesnej tinitologii, doktor Wojciech Kaźmierczak z zakresu zaburzeń równowagi związanych z okresem menopauzy u kobiet, a magister Leszek Sielski z zastosowania magnetoterapii w rehabilitacji pacjentów z uporczywymi szumami usznymi.39 Zjazd Towarzystwa Otoneurologicznego w Bad Kissingen

 


MARZEC 2012

Święto Uczelni Z okazji Święta Uczelni nasz pracownik z rąk Dziekana Wydziału Lekarskiego Pana profesora Henryka Kaźmierczaka otrzymał dyplomy doktora w dziedzinie nauk medycznych. Byl to: doktor nadoktor nauk medycznych Marcin Daroszewski. Serdecznie gratulujemy.

 


STYCZEŃ 2012

Uprzejmie informujemy, że 31 stycznia 2012 r. Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uchwalił utworzenie w ramach Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Pododdziału Audiologii i Foniatrii. Nowo powstała jednostka w znaczący sposób zwiększy możliwości leczenia pacjentów województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie schorzeń z zakresu słuchu i mowy zapewniając im kompleksową opiekę w warunkach szpitalnych. Na bazie istniejącej jednostki planujemy rozszerzać potencjał naukowy Katedry, a także możliwości kształcenia studentów i lekarzy.Pododdział Audiologii i Foniatrii

 

 


 

Listopad 2011

Operacja endoskopowa jam nosa i zatokOperacje endoskopowe jam nosa i zatok są jednym z podstawowych zabiegów wykonywanych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Liczba operowanych przypadków w ciągu ostatnich lat sięga kilku tysięcy. Stopniowo poszerzając możliwości zespołu w ostatnim czasie wprowadzamy systemy nawigacji służące leczeniu przewlekłych zmian zapalnych zatok przynosowych, a także dostępowi poprzez przedni i środkowy dół czaszki do guzów głowy. W listopadzie wykonywano zabiegi z użyciem jednego z takich systemów.Operacja endoskopowa jam nosa i zatok

EGZAMIN SPECJALIZACYJNY

Uprzejmie informujemy, ze w sesji jesiennej 2011 dotychczasowa rezydentka Kliniki Otolaryngologii po zdaniu egzaminu dr n. med. M. Wierzchowska uzyskała tytuł specjalisty otorynolaryngologa. Gratulujemy.


PAŹDZIERNIK 2011

Dr n. med. Marcin DaroszewskiW pierwszym miesiącu roku akademickiego 2011/2012 wydatnie wzrósł potencjał naukowy naszej Kliniki. Nasz wieloletni pracownik M. Daroszewski, zatrudniony także w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej, po publicznej obronie uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej.


KOLOKWIUM HABILITACYJNE

kolokwium habilitacyjne dr n. med. Pawła K. BurdukaUprzejmie informujemy, że 14 października 2011 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr n. med. Pawła K. Burduka, wieloletniego pracownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej. Jego autoreferat uzyskał aprobatę Rady Wydziału Lekarskiego, a także przybyłych do Bydgoszczy recenzentów z innych ośrodków laryngologicznych. W związku z powyższym Rada Wydziału nadała mu tytuł naukowy doktora habilitowanego.
W imieniu zespołu naszej Kliniki składamy serdeczne gratulacje.kolokwium habilitacyjne dr n. med. Pawła K. Burduka


Październik 2011

Konferencja Naukowo-Szkoleniowej OTOLOGIA 2011W dniach 20-22 października 2011 r. lekarze z zespołów Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Zakładu Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi wzięli czynny udział w odbywającej się w Poznaniu Konferencji Naukowo-Szkoleniowej OTOLOGIA 2011. Kierownik Katedry prof. H. Kaźmierczak wygłosił wykład na zaproszenie dotyczący najnowszych metod diagnostyki i leczenia Choroby Meniere’a. Kierownik Zakładu prof. UMK K. Pawlak-Osińska wygłosiła również wykład na zaproszenie dotyczący standardów diagnostyki zawrotów głowy. Dr W. Kaźmierczak wygłosił referat przedstawiający wyniki leczenia operacyjnego poprawiającego słuch u blisko pół tysiąca pacjentów Kliniki w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego. Dr J. Janiak-Kiszka wygłosiła referat dotyczący najnowszych kierunków badań metod diagnostycznych w leczeniu zaburzeń słuchu opracowywanych aktualnie w Klinice.  Było to kolejne już w tym roku spotkanie profesjonalistów z kraju i z zagranicy, na którym lekarze laryngolodzy dzieli się swoimi osiągnięciami oraz zdobywali doświadczenie naukowe służące pacjentom Kliniki.


Wrzesień/Październik 2011

38 Konferencji Towarzystwa NeurotologicznegoW dniach 22-25 września 2011 r. zespół Katedry Otolaryngologii oraz Zakładu Patofizjologii Słuchu i Układu Równowagi uczestniczył, po raz kolejny zresztą, w 38 Konferencji Towarzystwa Neurotologicznego, która odbyła się w Nancy, Francja. Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Pawlak- sińska oraz dr n. med. Wojciech Kaźmierczak wygłosili referaty dotyczące roli magnetoterapii w leczeniu zaburzeń czynności błędnika, zawrotów głowy w chorobach układu krwionośnego oraz diagnostyki otoneurologicznej niewydolności tętnic kręgowych i podstawnej. Podczas Konferencji przyznano także prof. dr hab. med. Henrykowi Kaźmierczakowi zaszczyt organizacji 40 Zjazdu Towarzystwa, który odbędzie się w Bydgoszczy w 2013 roku.

 


Wrzesień 2011

dr W. Kaźmierczak w House Research Institute (HRI) oraz House Clinic (HC) w Los Angeles, KaliforniaW sierpniu i wrześniu 2011 lekarz z naszej Kliniki dr W. Kaźmierczak odbył staż szkoleniowy w House Research Institute (HRI) oraz House Clinic (HC) w Los Angeles, Kalifornia. W zakresie działalności naukowej zapoznał się z programami dotyczącymi sposobów regeneracji komórek słuchowych oraz badaniami podłoża genetycznego choroby Meniere’a. W zakresie działalności leczniczej zapoznał się z metodami zakładania implantów ślimakowych oraz implantów pniowych tzw. by-passów ucha, chirurgią podstawy czaszki m.in. leczeniem chirurgicznym guzów kąta mostowo-móżdżkowego. Miał także okazję uczestniczyć w zabiegach operacyjnych stosowanych w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych ucha środkowego (perlaka) oraz otosklerozy pod kierunkiem: prof. D. Brackmanna i prof. J.W. House’a. Celem kolejnego już stażu lekarzy Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej było doskonalenie oraz nabycie nowych umiejętności chirurgicznych i naukowych.

 

 


Czerwiec 2011

IV Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej ZatokW czerwcu 2011 r. lekarze z zespołu Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, po raz kolejny zresztą, uczestniczyli w IV już Międzynarodowym Kursie Chirurgii Endoskopowej Zatok organizowanym m.in. przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Ten cieszący się niezmiennie olbrzymim zainteresowaniem w Polsce kurs był w tym roku prowadzony przez jednego z ojców współczesnej rynochirurgii, a szczególnie chirurgii endoskopowej zatok (ESS), Kierownika Kliniki Otolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi, Uniwersytetów Adelaide i Finders, prof. Peter-John Wormalda. Podczas zajęć teoretycznych, a przede wszystkim praktycznych, lekarze Kliniki, rezydenci i specjaliści, dr J. Janiak-Kiszka i dr W. Kaźmierczak mieli możliwość ćwiczenia podstawowych, a także zaawansowanych technik leczenia przewlekłego zapalenia, jego powikłań oraz nowotworów zatok szczękowych, sitowych, czołowych i klinowych takich jak: zmodyfikowana endoskopowa operacja Lothropa, endoskopowe podwiązanie tętnicy klinowo-podniebiennej, endoskopowa daktrocystorynostomia, endoskopowe dojście do przysadki i stoku, odbarczenie oczodołu czy też nerwu wzrokowego. Odbyli również szkolenie w zakresie techniki mini-trefinacji zatoki czołowej i stosowania nowoczesnych systemów neuronawigacji.


Luty 2011

wręczenie tytułu doktora nauk medycznychJak zawsze podczas corocznego święta naszej uczelni tj. 19 lutego 2011 r. wręczono tytuły doktora nauk medycznych. W roku 2010 w Katedrze Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej tytuły uzyskali dr n. med. Leszek Szymański – ordynator Oddziału Otolaryngologii w Toruniu oraz dr n. med. Ilona Czajkowska – długoletni pracownik Kliniki. Gratulujemy!!! Były to kolejno 10 i 2 przewody doktorskie pod opieką profesora Henryka Kaźmierczaka i profesor Katarzyny Pawlak-Osińskiej. Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej prowadzi dla chętnych studia doktoranckie, w ramach których istnieje możliwość zdobycia tytułu doktora nauk medycznych. Celem Kierownika Katedry jest, aby każdy rezydent kończący 6-letni cykl szkolenia specjalizacyjnego uzyskał również powyższy tytuł. Gratulujemy także współautorce poniższego zdjęcia z zaprzyjaźnionej Kliniki, pomagającej nam na co dzień w pracy na sali operacyjnej, która również odebrała tytuł doktora.

 

 


 

Grudzień 2010

Europejski Program wymiany studentów ERASMUSW grudniu 2010 roku Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej aktywnie włączyła się w Europejski Program wymiany studentów ERASMUS. Gościliśmy w Klinice studentów z Rumunii. W ramach zajęć odbyli oni dwutygodniowy kurs otolaryngologii dla studentów zakończony egzaminem. Jeszcze w tym roku akademickim będziemy gościli studentów z Hiszpanii. Udział w programie ERASMUS służyć ma także przygotowaniu kadry Katedry do zbliżających się zajęć ze studentami anglojęzycznymi Wydziału Lekarskiego.