Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak
mgr Maria Marzec
lek. Stanisław Osiński
dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK
dr Łukasz Sielski