Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej

ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 42 00
e-mail: kizpatomorf@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej

ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny patomorfologii, II piętro, pok. 22, 22a, 41, 42
tel.: +48 52 585 42 00
tel./fax: +48 52 585 40 49
e-mail: kizpatomorf@cm.umk.pl
Sekretariat: mgr Magdalena Wilk