Katedra Biologii i Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 37 37
e-mail: kizbiolog@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

Katedra Biologii i Biochemii Medycznej

prof. dr hab. n. med. Alina Woźniak
Kierownik Katedry
prof. dr hab. n. med. Alina Woźniak

W skład Katedry wchodzi

Tematy badawcze

  • Wybrane aspekty epidemiologiczne, diagnostyczne i biochemiczne chorób pasożytniczych.
  • Równowaga oksydacyjno-antyoksydacyjna i aktywność hydrolaz lizosomalnych w przebiegu chorób o różnej etiologii, w tym nowotworowych.
  • Wpływ różnych warunków środowiska (kąpiele w zimnej wodzie, sauna, kriostymulacja ogólnoustrojowa, komora hiperbaryczna, nurkowanie) i/lub wysiłku fizycznego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych i stężenie produktów peroksydacji lipidów u osób uprawiających sport (amatorsko, zawodowo).