Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

LECZENIE TORBIELI SZYI I PRZETOK WRODZONYCH

Wszystkie guzy na szyi wymagają wnikliwej analizy przez doświadczony zespół otorynolaryngologiczny dysponujący równocześnie niezbędną bazą do przeprowadzenia odpowiedniej diagnostyki. Istnieje reguła trzech siódemek: zmiana, która pacjent wyczuwa od siedmiu dni to zmiana zapalna, zmiana istniejąca od siedmiu miesięcy jest potencjalną zmianą nowotworową, a zmiana na szyi od siedmiu lat jest zmianą wrodzoną. Oczywiście jest to tylko teoretyczne sformułowanie pewnej reguły, natomiast każdy pacjent, który wyczuje na szyi guz czy to miękki czy twardy winien bezzwłocznie zgłosić się do laryngologa. Dopiero dokładne badanie otolaryngologiczne połączone z niezbędną diagnostyką radiologiczną, nierzadko połączone z badaniem histopatologicznym pozwala nam ustalić postępowanie.

Torbiel boczna i środkowa szyi

Są to wrodzone anomalie na szyi istniejące u pacjenta od urodzenia, które ujawniają się często w późniejszych latach, także u dorosłych. Na pierwszym miejscu należy upewnić się , że mamy do czynienia z torbielą. Służy temu dokładne badanie, poparte badaniem ultrasonograficznym. Zespół Kliniki zaleca usuwanie wszystkich zmian o charakterze torbieli chirurgicznie. Dopiero jej usunięcie połączone z badaniem histopatologicznym pozwala nam ustalić rozpoznanie ostateczne choroby. W przypadku potwierdzenia torbieli zabieg chirurgiczny kończy leczenie. W przypadku innego charakteru zmiany, także w czasie trwania zabiegu konieczne jest poszerzenie skali zabiegu przez zespół onkologiczny. Sugerujemy tutaj badanie śródoperacyjne, które w o wiele większym stopniu niż badania przed właściwą operacją pozwala ocenić charakter zmiany.

INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PACJENTA

Zespół Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej CM UM usuwa wszelkie zmiany na szyi, także torbiele. W przypadku wykrycia zmian nowotworowych istnieje możliwość dalszej diagnostyki i leczenia.

Przetoki wrodzone na szyi

Są to zmiany wrodzone pojawiające się w związku z nieprawidłowym rozwojem we wczesnych fazach życia. Niezwykle istotną sprawą jest radiologiczna ocena zasięgu przetoki i jej przebiegu na drodze ważnych z punktu funkcjonowania organizmu struktur. Po zaplanowaniu zabieg polega na izolacji kanału przetoki i jej wycięciu. Prostota opisu procedury absolutnie nie koreluje z łatwością jej wykonania i jest możliwa w ręku doświadczonych laryngologów.

INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PACJENTA

W Klinice Otolaryngologii przeprowadzamy niezbędne badania radiologiczne