Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

LECZENIE ZMIAN CHOROBOWYCH KRTANI

W Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej prowadzimy leczenie zmian nienowotworowych krtani takich jak: torbiele powietrzne krtani laryngocele, skutki ostrego urazu głosowego guzki śpiewacze, skutki ostrego i przewlekłego urazu intubacyjnego ziarniniaki pointubacyjne, polipy strun głosowych, obrzęki Reinkego, torbiele zastoinowe. Zabiegi wykonujemy w znieczuleniu ogólnym w zestawie Kleinsassera, w mikroskopie operacyjnym często z uzyciem lasera dwutlenkowo-węglowego. Zapraszamy Państwa do lektury.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN PRZEDNOWOTWOROWYCH i NOWOTWOROWYCH KRTANI ZNAJDUJĄ SIĘ W DZIALE ONKOLOGIA

Polip struny głosowej

Polipy strun głosowych wystepuja najczęściej na skutek: nadużywania głosu oraz palenia tytoniu. Objawami będą: chrypka, napady kaszlu czasami całkowita utrata głosu. W takich przypadkach lekarz specjalista otorynolaryngolog ocenia stan fałdów głosowych za pomocą badania videolaryngoskopii podczas którego uwidacznia polip na brzegu fałdu głosowego. Zmiane taka nalezy bezwzględnie usunąc albowiem poza wymienionymi powyższymi objawami może tez prowadzić do okresowej duszności. Zabieg wykonujemy w znieczuleniu ogólnym z uzyciem lasera CO2.

INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PACJENTA

Pobyt w szpitalu wynosi dwa dni. Dzień po zabiegu pacjent opuszcza szpital. Zalecamy oszczędzanie głosu przez dwa tygodnie po leczeniu.

Obrzeki Reinkego

Choroba dotyczy częściej kobiet palących papierosy, objawia się chrypką i obniżeniem głosu. Szczególnie podczas wysiłku możemy zaobserwować objawy duszności bądź świstu krtaniowego. Obrzęki leczymy prostym zabiegiem operacyjnym polegającym na nacięciu skalpelem bądź z użyciem lasera CO2 nabłonka fałdu głosowego poniżej którego obserwujemy treść śluzową, którą odsysamy ssakiem.

INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PACJENTA

Technicznie prosty zabieg wykonujemy podczas dwudniowego pbytu pacjenta w Klinice. Po zabiegu oprócz oszczędzania głosu szczególnie zalecamy zaprzestanie palenia tytoniu.

Torbiele zastoinowe

Są to niewielkie zmiany wywodzące się z gruczołów śluzowych. Mogą być umiejscowione w różnych lokalizacjach w obrębie krtani, ale także na nasadzie języka. W krtani obserwujemy je na nagłośni, dołkach zajęzykowych, fałdach przedsionka, fałdach nalewkowo-nagłośniowych, w kieszonce krtaniowej. Wykrywamy je na skutek pojawijacych się u pacjentów uczucia zawadzania, chrypkę, nierzadko duszność. Bywa jednak i tak, że są wykrywane zupełnie przypadkowo.

INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PACJENTA

Torbiele usuwamy kleszczykami bądź z uzyciem lasera CO2

Ziarniniak pointubacyjny, ziarniniak kontaktowy

Ziarniniak kontaktowy pojawia się na skutek nadużywania głosu, a także w przebiegu refluksu żołądkowo-przełykowego. Skutkiem tego jest pogrubienie okolicy wyrostka głosowego po jednej stronie z objawami pachydermii po stronie przeciwnej. Z kolei ziarniniak pointubacyjny jest obserwowany u pacjentów po upływie 2-8 tygodni po intubacji dotchawiczej. Objawami powyższych chorób jest chrypka. Wymagają one usunięcia często z uzyciem lasera CO2.

INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PACJENTA

Każdy pacjent z objawami chrypki po wysiłku głosowym bądź po zabiegu z intubacją powinien być zbadany przez lekarza specjalistę otorynolaryngologa zarówno w laryngoskopii pośredniej jak i z użyciem videolaryngoskopu.

Guzki głosowe

Przewlekły wysiłek głosowy szczególnie u nauczycieli prowadzi do stwierdzenia w typowym miejscu, czyli w połowie długości fałdów głosowych, typowych guzków. W przypadku ich znacznych rozmiarów zaleca się ich mikrochirurgiczne usunięcie.

INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PACJENTA

Pacjent z rozpoznaniem guzków głosowych winien pozostawać zarówno w okresie przedoperacyjnym jak i pooperacyjnym pod opieka lekarza otorynolaryngologa, a także lekarza foniatry.

Laryngocele

Jest to torbiel wewnetrzna krtani z okolcy tzw. kieszonki Morgagniego znajdującej się pomiędzy fałdami przedsionkowymi i głosowymi. Może lokalizować się w rzucie fałdów rzekomych tzw. laryngocele wewnętrzne bądź poprzez błonę tarczowo-gnykową uwidaczniać się na szyi tzw. laryngocele zewnętrzne. Objawami poza guzem na szyi będą uczucie zawadzania w gardle, obraz w laryngoskopii pośredniej oraz badaniu tomografii komputerowej szyi. Zmiane usuwamy ensokopowo laryngocele wewnętrzne bądź z dostępu zewnętrznego – poprzez cięcie na szyi rozwarstwienie tkanek podskónych i mięśni zewnętrznych krtani laryngocele zewnętrzne.

INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PACJENTA

Ze względu na lokalizację zmiany w obrębie najwęższego odcinka drogi oddechowej sugerujemy po zabiegu kilkudniową obserwację szpitalną.