Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

PRZEGRODA NOSOWA, MIGDAŁKI

Operacje plastyczne przegrody nosa, usuwania migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego

W Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej wykonujemy również zabiegi podstawowe w dziedzinie otorynolaryngologii. Pomimo faktu, że nie stanowią one podstawowego profilu naszej działalności gwarantujemy wysoką jakość proponowanego leczenia operacyjnego, czego dowodem jest fakt wyszkolenia wielu pokoleń laryngologów świadczących tego typu usługi w naszym regionie w innych ośrodkach.

Skrzywienie przegrody nosa

Skrzywienie przegrody nosa dotyczy blisko 90% populacji kaukaskiej. Nie wszyscy jednak wymagają oczywiście leczenia operacyjnego. Jeśli jednak pacjent odczuwa utrudnione oddychanie przez nos, okresową jednostronną niedrożność na przykład podczas leżenie na określonym boku w łóżku, a także często choruje na infekcje górnych dróg oddechowych zalecamy rozważenie operacji. Jeśli dodatkowo współistnieją objawy nawracających stanów zapalnych zatok, czy też towarzyszy im alergia proste badanie rynologiczne tzw. rinoskopia przednia pozwala nam zakwalifikować pacjenta do zabiegu. Operacja plastyczna przegrody nosa jest także wykonywana gdy pacjent ma problemy w postaci chrapnia i bezdechów sennych. Drożność górnych dróg oddechowych jest podstawowym warunkiem prawidłowego leczenia w takich przypadkach.

Zabieg operacji plastycznej przegrody nosa wykonujemy w znieczuleniu ogólnym. Pacjent poza standardowymi badaniami służącymi anestezjologowi do znieczulenia nie wymaga specjalnych przygotowań. Niekiedy wykonuje się badanie rynomanometrii celem oceny objętości przewodów nosowych przed zabiegiem, nie jest to jednak konieczne. Chirurg przez otwór nosowy po odwarstwieniu błony śluzowej usuwa bądź “prostuje” skrzywiony fragment chrząstki nosa. Stabilizuje przegrodę i błonę śluzową szwami przeszywającymi przegrody i niekiedy zakłada opatrunek do jam nosa. Zabieg nie zmienia wyglądu twarzy pacjenta, nie pozostawia żadnych blizn na twarzy.

INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PACJENTA

Pobyt pacjenta w szpitalu wynosi dwie doby. Opatrunek z jam nosa usuwamy w 07 dobie po operacji. Po zabiegu i jego usunięciu pacjent stosuje roztwory w aerozolu do jam nosa celem przywrócenia prawidłowej czynności aparatu śluzowo-rzęskowego jam nosa. Pełen powrót czynności fizjologicznej jam nosa następuje po 14 dniach.

Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych

Ból gardła, gorączka i dreszcze, utrudnione połykanie to jedne z wielu objawów ostrego zapalenie migdałków podniebiennych. Choroby leczonej w trybie ambulatoryjnym. Niekiedy jednak stan zapalny przechodzi w formę przewlekłą obarczoną możliwością wystąpienie powikłań takich jak nawracające do kilku w roku ostre stany zapalne, ropnie okołomigdałkowe, przestrzeni przygardłowej, a także zapalenie węzłów chłonnych na szyi oraz zapalenie nerek, reumatoidalne zapalenie stawów czy zapalenie wsierdzia serca.

Powyższe stany chorobowe wymagają konsultacji otorynolaryngologicznej i leczenia. Wskazaniami do operacyjnego usunięcia migdałków podniebiennych będą: nawracające anginy, czyli ostre stany zapalne migdałków podniebiennych, pobolewanie gardła z towarzyszącym powiększeniem węzłów chłonnych na szyi trwające pomimo leczenie powyżej pół roku, przebycie powikłania w postaci ropnia okołomigdałkowego oraz usunięcie ognisk zapalnych bakterii grupy A beta-hemolitycznych paciorkowców w przebiegu współistnienia wspomnianych powikłań ogólnych.

Zabieg wykonujemy w znieczuleniu ogólnym, co w wydatny sposób w porównaniu z innymi metodami zwiększa komfort pacjenta, a chirurgowi umożliwia bezpieczne usunięcie tkanek. Jednym z poważniejszych powikłań mogących towarzyszyć zabiegowi jest krwawienie śródoperacyjne, jak i pooperacyjne. Może ono wystąpić przy zastosowaniu zarówno klasycznych metod usuwania tkanek jak i tzw. metodą koablacji czyli chirurgii plazmowej tkanek miękkich. Zatem wbrew pozorom zabieg wymaga dużych umiejętności chirurga i odpowiednich metod zapobiegania i leczenia tego typu powikłań.

INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PACJENTA

Po zabiegu pacjent podlega ścisłej kilku dobowej obserwacji w warunkach szpitalnych. Podajemy leki przeciwbólowe oraz stopniowo rozszerzamy dietę doustną. Pobyt w szpitalu wynosi około 4 doby.

Przerost migdałka gardłowego

Przerost tkanek limfatycznych gardła jest poważnym wyzwaniem otorynolaryngologicznym prowadzącym u dzieci w wieku od 3 do 6 lat do takich powikłań jak oddychanie przez otwarte usta, chrapanie, nocny kaszel, mowa nosowa zamknięta, zmiany w budowie twarzoczaszki tzw.: facies adenoidalis. Jeżeli leczenie infekcji antybiotykami, a alergii lekami przeciwalergicznymi nie udaje się rozważamy opcję leczenia chirurgicznego. Kwalifikujemy do niego dzieci z powyższymi dolegliwościami po uwidocznieniu tkanki w części nosowej gardła, bardzo przydatne jest tu tzw. boczne zdjęcie gardła.

Zabieg wykonujemy w znieczuleniu ogólnym. Dodatkowo możliwe jest tutaj zastosowanie techniki endoskopowej celem lepszej kontroli wzrokowej zabiegu. Ważnym aspektem u dzieci jest w takich przypadkach ocena drożności trąbki słuchowej i jamy bębenkowej za pomocą tympanometrii, albowiem często przerostowi migdałka gardłowego towarzyszy wysiękowe zapalenie ucha środkowego skutkujące pogorszeniem słuchu dziecka. W takich przypadkach wykonujemy równolegle zabieg założenia do jam bębenkowych tzw.: dreników wentylacyjnych. Ich założenie zmniejsza podciśnienie panujące w przestrzeniach jamy bębenkowej i umożliwia poprzez udrożnioną po usunięciu migdałka gardłowego trąbkę słuchową usunięcie patologicznego płynu.

INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PACJENTA

Pobyt w szpitalu wynosi dwie doby. Umożliwiamy rodzicom pobyt na oddziale.