Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

TRACHEOTOMIA

Jest to zabieg ratujący życie, którego zasadą jest ominięcie najwęższego miejsca dróg oddechowych jakim jest poziom głośni w krtani poprzez wykonanie otworu do oddychania w tchawicy najczęściej poniżej drugiej chrząstki tchawicy. Lekarze Kliniki Otolaryngologii CM UMK wykonują ten zabieg u chorych z rozpoznaniem choroby nowotworowej górnych dróg oddechowych i pokarmowych, a także w stanach nagłych tj. obecności ciał obcych czy obrzęku wspomnianej okolicy. Zabieg tracheotomii wykonywane są także dla pacjentów innych Klinik Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PACJENTA

W stanach nagłych należy zgłosić się do najbliższego szpitala, w którym znajduje się oddział laryngologiczny.