Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

ZAKŁADANIE DRENAŻU JAM BĘBENKOWYCH

Leczenie otochirurgiczne stanowi niezwykle ważną część świadczonych w Klinice usług. Zapobieganie jednak ich wystąpieniu jest z punktu widzenia medycznego jeszcze ważniejsze. Wysiękowe zapalenie ucha u dzieci stanowi jedną z pierwszych chorób mogących prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego stąd jego leczenie jest niezwykle ważne. Zapraszamy do zapoznania się z metodą drenażu jam bębenkowych.

Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego


Choroba ta charakteryzuje się obecnością płynu w jamie bębenkowej bez współistniejących objawów ostrego stanu zapalnego. Dotyczy ona głównie populacji dziecięcej. Podjęcie decyzji o leczeniu nie jest proste gdyż płyn w jamie bębenkowej u dzieci występować może w trakcie każdej infekcji górnych dróg oddechowych. Nie znaczy to, że po każdorazowym stwierdzeniu płynu w uchu kwalifikujemy dziecko do leczenia. Leczeniu poddani będą pacjenci, u których płyn zalega w uchu co najmniej trzy miesiące i powoduje jeden z objawów takich jak: niedosłuch, wtórne zmiany na błonie bębenkowej, nawracające zapalenie ucha, czy zaburzenia równowagi.
Początkowo leczenie ma charakter zachowawczy i obejmuje leczenie farmakologiczne oraz wspomaganą wentylację jamy bębenkowej. Ostatnim etapem algorytmu leczenia wysiękowego zapalenia ucha jest tzw. drenaż jamy bębenkowej TYMPANOSTOMIA, któremu najczęściej towarzyszy usunięcie migdałka gardłowego. Migdałek gardłowy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie trąbki słuchowej i jego usunięcie oraz udrożnienie trąbki słuchowej ma korzystny wpływ na wyniki leczenia
Drenaż polega na nacięciu błony bębenkowej, usunięciu płynu z przestrzeni ucha środkowego, oraz założeniu drenu wentylacyjnego, który umożliwi upowietrznienie ucha. Po założeniu drenu dziecko wymaga kontroli co 3 miesiące. Dreny te zwykle wypadają samoistnie i nie wymagają usuwania z błony bębenkowej.
W pojedynczych przypadkach, w których dren nie wykazuje tendencji do samowydalenia usuwa się je w znieczuleniu ogólnym. W większości ośrodków „czeka” się z usunięciem drenu do ok. 18 miesięcy.
W przypadkach szczególnie uporczywych wymagających kilkakrotnego drenażu leczenie może obejmować założenie drenów dłużej zalegających w uchu, tzw. drenów T oraz mastoidektomii, czyli otwarcia wyrostka sutkowatego celem zwiększenia upowietrznienia jamy sutkowej. Dreny T wymagają usunięcia z jamy bębenkowej i zwykle utrzymuje się je w uchu 2-3 lata.

INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA PACJENTA

Pacjenci z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego są w Klinice operowaniu w dniu przybycia na oddział, bądź dobę póżniej. Okres pobytu w Klinice wynosi dwie doby.