Pracownia Komunikacji w Medycynie

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
e-mail: prackommed@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownia Komunikacji w Medycynie

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
2 piętro, pok. 307
e-mail: prackommed@cm.umk.pl