Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 47 10
e-mail: orlamb@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Onkologia

 1. Nowotwory krtani
 2. Nowotwory gardła
 3. Nowotwory jamy ustnej i wargi
  • Klinika specjalizuje się także leczeniem nowotworów jamy ustnej, w tym języka, dna jamy ustnej, trójkąta zatrzonowcowego i podniebienia. W tym celu stosuje się metody wewnątrz- i zewnątrzustne w zależności od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Metody zewnątrzustne wykorzystywane są także do leczenia mało zaawansowanych nowotworów gardła środkowego. Bardziej zaawansowane nowotwory gardła środkowego oraz nowotwory gardła dolnego możliwe do chirurgicznej terapii leczone są poprzez dostęp zewnętrzny.
 4. Nowotwory jam nosa i zatok przynosowych, w tym także dotyczące przedniego dołu czaszki, we współpracy z Kliniką Neurochirurgii
 5. Nowotwory ucha zewnętrznego, środkowego, i kości skroniowej
 6. Nowotwory skóry twarzy we współpracy z Kliniką Chirurgii Plastycznej
 7. Guzy przysadki mózgowej we współpracy z Kliniką Neurochirurgii
 8. Nowotwory ślinianek przyusznych i podżuchwowych
 9. Guzy oczodołów, we współpracy z Kliniką Chorób Oczu
 10. Guzy szyi, w tym przerzuty nowotworowe na szyi z nieznanego ogniska pierwotnego

INFORMACJE DLA PACJENTA

Pacjenci ze schorzeniami nowotworowymi są diagnozowani, leczeni, a następnie rehabilitowani w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej. Pacjent z podejrzeniem choroby nowotworowej nie tylko podlega procedurze diagnostycznej ale także przygotowaniu do ewentualnego czekającego go leczenia onkologicznego. Po zabiegu prowadzimy w warunkach szpitalnych opiekę pooperacyjną w oparciu o doświadczony zespół pielęgniarski. Czas pobytu chorych po rozległych zabiegach onkologicznych wynosi kilkanaście dni. Część zabiegów wykonujemy przy wsparciu lekarzy chirurgów plastyków ze względu na lokalizację nowotworów w obrebie twarzy i szyi. Po zakończeniu leczenia pacjenci z reguły są kierowani do Centrum Onkologii w Bydgoszczy, z którym od wielu lat prowadzimy współpracę w zakresie pełnego leczenia onkologicznego.

BAZA DO LECZENIA SCHORZEŃ ONKOLOGICZNYCH

Klinika wykonuje pełną diagnostykę i zajmuje się leczeniem schorzeń onkologicznych w zakresie jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i zatok przynosowych, uszu i ślinianek. Ośrodek przeprowadza pełne spektrum procedur onkologicznych zarówno podstawowych, jak i wysokospecjalistycznych przewidzianych dla ośrodków najwyższego poziomu referencyjnego w kraju. Tym samym stanowi jedyny ośrodek w regionie kujawsko-pomorskim zajmujący się wysokospecjalistycznymi procedurami onkologii laryngologicznej. Diagnostyka onkologiczna przeprowadzana jest w oparciu o funkcjonujące w ramach Kliniki pracownie ultrasonograficzną i laryngostroboskopową.

Ta ostatnia wyposażona jest w najnowocześniejszej klasy laryngostroboskop wraz z modułem do pełnej analizy głosu. Za pomocą laryngostroboskopu możliwe jest zdiagnozowanie zmian nowotworowych krtani w małym stopniu zaawansowania, głównie raków głośni w stadium Tinsitu, T1 i T2 oraz obserwację stanów przednowotworowych krtani. Na podstawie badań stroboskopowych przeprowadza się kwalifikację do odpowiedniego typu leczenia (operacje częściowe krtani, oszczędzające funkcję narządu lub operacje całkowitego usunięcia krtani). Wszystkie badania stroboskopowe są archiwizowane w formie elektronicznej. Ten sposób przechowywania wyników badań pozwala na obserwację zmian na podstawie obrazów wykonanych w różnym czasie. Pracowania wideolaryngostroboskopowa posiada także moduł analizy głosu firmy Medicom. Za jego pomocą przeprowadzana jest obiektywna analiza porównawcza głosu u chorych po operacjach częściowego i calkowietego usunięcia krtani. Wykonuje się pomiary natężenia głosu, pola głosowego, czasu fonacji, analizę częstotliwości podstawowej Fo, analizę harmoniczną i spektrograficzną głosu. Wyniki tych badań mają wpływ na zastosowanie odpowiedniej rehabilitacji foniatrycznej i logopedycznej. Do dyspozycji Kliniki pozostaje własny sprzęt do diagnostyki endoskopowej zarówno fiberoskopowej, jak i sztywnej endoskopii. Na terenie Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie mieści się Klinika Otolaryngologii dostępne są pracownie Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wyposażone w nowoczesną aparaturę spiralnej tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Diagnostykę wspomaga Zakład Patomorfologii Klinicznej, mieszczący się na terenie Szpitala umożliwiający ocenę zarówno śródoperacyjną i pooperacyjną.
Klinika posiada własny blok operacyjny złożony z 4 sal operacyjnych, których każda przystosowana jest do określonych typów wykonywanych operacji. Do dyspozycji bloku operacyjnego jest specjalistyczne instrumentarium, mikroskopy operacyjne sprzężone z torem wizyjnym, sprzęt endoskopowy firmy Storz, laser CO2 firmy Sharplan z mikroskopem Leica oraz analizator przebiegu nerwów obwodowych Neurosign.