Zakład Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz

tel.: +48 52 585 37 55
fax: +48 52 585 39 43
e-mail: kizbioch@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24 biochemia, DNA

Pracownicy


mgr inż. Gabriela Barlik
mgr inż. Ewelina Marciniak
Mieczysława Modrakowska
Lucyna Pisarska