Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Biochemii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz

tel.: +48 52 585 37 55
fax: +48 52 585 39 43
e-mail: kizbioch@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24 biochemia, DNA

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Karolina Szewczyk-Golec, prof. UMK

dr Ewa Kopkowska
dr Daria Kupczyk
dr Hanna Pawluk
dr hab. Karolina Szewczyk-Golec, prof. UMK
dr Marcin Wróblewski