Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Do studentów 5 i 6 roku kierunku lekarskiego!

Zdjęcie ilustracyjne

PT
Studenci 5 i 6 roku kierunku lekarskiego,

Minister Zdrowia oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski apelują o zgłaszanie się studentów 5 i 6 roku kierunku lekarskiego do pomocy w walce z pandemią (pisma w załączeniu).
Ci z Państwa, którzy taką decyzję podejmą, proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego - link poniżej https://wolontariat.cm.umk.pl/

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Pismo MZ ws. studentów 5 i 6 roku - Covid
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Zarządzenie nr 23 Dziekana WL ws. udziału studentów kierunku lekarskiego w zwalczaniu epidemii SARS CoV-2

pozostałe wiadomości