Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – informacje dla studentów

DYDAKTYKA
USOS
REGULAMINY
UKOŃCZENIE STUDIÓW

Egzamin Końcowy dla studentów VI roku kierunku lekarskiego 2021 rok

Praktyki wakacyjne w 2020/2021

  1. Centrum Onkologii w Bydgoszczy
    Studenci chcący odbyć praktykę pielęgniarską  i  chirurgiczną  mogą zapisywać się do dnia 30.04.2021r. w Centrum Onkologii (limit miejsc ograniczona  – 2 miejsca na dany oddział). – informacje na stronie Centrum Onkologii.
  2. Salon Optyczny Pro Oculo ul. Gdańska 33 w Bydgoszczy
    Studenci tylko telefonicznie: 52 345 46 36 umawiają się na prawdopodobne przyjęcie na praktyki w jednostce szkolącej.

 

ZARZĄDZENIE Nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie dodatkowego terminu przeprowadzenia egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (251 KB)

 

OBSLUGA STUDENTÓW W KWIETNIU 2021 R. (13 KB)

OBSŁUGA STUDENTÓW W MAJU 2021 R. (13 KB)

 

Szkolenie BHP na platformie Moodle będzie otwarte w dniach 15 marca do 30 kwietnia.

 

Projekt egzaminu praktycznego (obiektywny strukturalny egzamin kliniczny) – rok akad. 2020/21 (202 KB)

 

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA NA ZAJECIA Z JĘZYKA OBCEGO (17 KB)

 

STYPENDIUM SOCJALNE SEMESTR LETNI 2020/21 (18 KB) – pismo Prorektora (61 KB)

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU (355 KB)

 

TRYB ZAJĘĆ NA WYDZIALE LEKARSKIM W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021

 

szkolenie BHP dla studentów  (162 KB)

 

Powitanie studentów 1 roku przez Dziekana WL

 

Zasady zajęć z wychowania fizycznego:
Zasady zaliczenia Wychowania Fizycznego_ (1000 KB)
Zasady wejścia i wyjścia do i z obiektów sportowych CM (178 KB)
Regulamin korzystania z siłowni (997 KB)
Zasady i obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia na sali gimnastycznej i siłowni zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19. docx (51 KB)
Zasady i obowiązki Studenta koszystajacego z sali gimnastycznej isiłowni (52 KB)

 

UBEZPIECZENIE OC I NNW DLA STUDENTÓW

 

Zarządzenie nr 7 Dziekana WL ws nowych kryteriów oceny (163 KB)

Regulamin dydaktyczny WL CM 2020-2021 (452 KB)

 

Dodatkowa obsługowa szatnia damska na parterze budynku diagnostycznego patomorfologii>>


Szczegółowe informacje dot. zasad odbywania zajęć są zawieszone na stronach jednostek, które je prowadzą. Uprzejmie prosimy o monitorowanie tych stron.


WNIOSEK o skrócenie praktyki (150 KB)

WNIOSEK o przeniesienie praktyki (124 KB)

WNIOSEK o zaliczenie praktyki (124 KB)


inf. dla studentów 6 roku 2020/2021
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. deklaruje gotowość przyjęcia 20 studentów 6 roku kierunku lekarskiego na praktyczne nauczanie kliniczne.

ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW CM

KOORDYNATORZY NAUCZANIA ZDALNEGO NA WL (15 KB)

 

Szanowni Państwo,
Studenci, Doktoranci,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Dziekanat Wydziału Lekarskiego zostaje zamknięty.
Wszystkie sprawy procedowane są wyłącznie elektronicznie.
Uprzejmie proszę o stosowanie się do komunikatów Władz Uczelni i pozostawanie w kwarantannie aby ograniczać ryzyko zarażeń.
W sprawach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Dziekanatu(opiekunami poszczególnych kierunków i roczników).

 


Ocena zajęć na WL

SPRAWY OGÓLNE

 

AKTUALNOŚCI

Stypendium Powiatu Kamiennogórskiego (315 KB)

Stypendium Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie

WERYFIKACJA TŁUMACZENIA TYTUŁÓW PRAC NA J. ANGIELSKI DROGĄ E-MAILOWĄ W OKRESIE TRWANIA OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU UNIWERSYTETU.

PROSIMY STUDENTÓW O WYSYŁANIE E-MAILI NA ADRES weryfikacja@cm.umk.pl O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI (OPARTEJ NA WZORZE FORMULARZA WNIOSKU – ZAŁ. NR 3 DO ZARZ. NR 94 REKTORA UMK ):

Imię i nazwisko: …
Wydział: …
Kierunek i poziom studiów: …
Nr albumu : …
Tytuł pracy w j. polskim: …
Tytuł pracy w j. angielskim: …

 

Zasady ochrony danych osobowych (804 KB)

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM NR. 1 IM. DR. A. JURASZA
INFORMACJA (159 KB)
REGULAMIN (976 KB)

Badanie antyplagiatowe prac dyplomowych (190 KB)

Zasady zgłaszania szkód (1,11 MB)

W związku z nasilającymi się skargami dotyczącymi pozostawiania Państwa samochodów przy okolicznych blokach mieszkalnych znajdujących się na ul. Łukasiewicza, uprzejmie prosimy wszystkich zmotoryzowanych studentów o korzystanie z parkingu znajdującego się na terenie Uczelni. Zajmowanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Łukasiewicza uniemożliwia mieszkańcom osiedla parkowanie własnych pojazdów.