Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – informacje dla studentów


Ocena zajęć na WL

SPRAWY OGÓLNE

AKTUALNOŚCI

Wnioski zgłoszeniowe do tytułu najlepszego studenta i absolwenta należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2018 r. do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego, pokój nr 6 na załączonych wzorach wniosków (44 KB)

Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej (24 KB)

Zapisy na praktyki wakacyjne w 2018 roku (358 KB)


PROCEDURA UKOŃCZENIA STUDIÓW ORAZ DOKUMENTY SKŁADANE DO DYPLOMU

Dziekan Wydziału Lekarskiego uprzejmie prosi, aby wszystkie prace (licencjackie i magisterskie) zostały przed zatwierdzeniem przez promotora sprawdzone w systemie antyplagiatowym dostępnym w APD. Raport sprawdzenia antyplagiatowego należy dołączyć do recenzji przed obroną pracy.

załączniki >>