Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – informacje dla studentów


Ocena zajęć na WL

SPRAWY OGÓLNE

AKTUALNOŚCI

Interpelacja studentów ws szafek w Szpitalu Uniwersyteckim nr1
Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, że w sprawie ,, szafek’’ pracuje już Dział Administracyjno- Gospodarczy.
Nasze i Państwa działania wspiera Pani Prorektor ds. CM Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Z wyrazami szacunku
Kolegium Dziekańskie

W związku z nasilającymi się skargami dotyczącymi pozostawiania Państwa samochodów przy okolicznych blokach mieszkalnych znajdujących się na ul. Łukasiewicza, uprzejmie prosimy wszystkich zmotoryzowanych studentów o korzystanie z parkingu znajdującego się na terenie Uczelni. Zajmowanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Łukasiewicza uniemożliwia mieszkańcom osiedla parkowanie własnych pojazdów.

Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej (24 KB)

UWAGA STUDENCI I ROKU
Biblioteka Medyczna informuje, że kurs szkolenia bibliotecznego wraz z testem dostępny będzie od 02 listopada do 15 grudnia 2018.

UWAGA!!! Studenci, którzy pobierają rentę rodzinną muszą  do końca października powiadomić o tym ZUS.
szczegółowe informacje (52 KB)

UWAGA STUDENCI I ROKU!!! OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP BĘDZIE DOSTĘPNE W FORMIE E-LEARNINGOWEJ  NA PLATFORMIE MOODLE W TERMINIE 15.10.2018 R. – 22.12.2018 R.


PROCEDURA UKOŃCZENIA STUDIÓW ORAZ DOKUMENTY SKŁADANE DO DYPLOMU

Dziekan Wydziału Lekarskiego uprzejmie prosi, aby wszystkie prace (licencjackie i magisterskie) zostały przed zatwierdzeniem przez promotora sprawdzone w systemie antyplagiatowym dostępnym w APD. Raport sprawdzenia antyplagiatowego należy dołączyć do recenzji przed obroną pracy.

załączniki >>