Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – informacje dla studentów


Ocena zajęć na WL

SPRAWY OGÓLNE

AKTUALNOŚCI

 

Platforma Moodle (e-learningowa forma szkolenia BHP) dla osób przyjętych w roku akademickim 2019/2020 na studia w Collegium Medicum będzie otwarta w terminie 21.10.2019 r. – 10.01. 2020 r.

 

Miejski program stypendialny (36 KB)

DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ – WYDAWANIE DECYZJI (25 KB)

 

Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku pierwszego i drugiego stopnia
Studenci pierwszego roku studiów I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są (Zarządzenie nr 12 Rektora z dnia 7 lutego 2019  (270 KB)) do rozwiązania Testu Diagnostycznego z Języka Obcego na platformie Moodle Wydział Lekarski / Zakład Lingwistyki Stosowanej w terminie do 27 października 2019 r.
Celem testu jest określenie poziomu zaawansowania z języka obcego.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach z języka obcego jest wykonanie testu diagnostycznego.
W przypadku niezaliczenia testu diagnostycznego student jest zobligowany do dodatkowej nauki, aby w dniu rozpoczęcia zajęć z języka obcego (drugi semestr) wykazać się znajomością języka obcego na poziomie co najmniej B1.
Wyniki testu diagnostycznego mają charakter informacyjny. Dodatkowy test zostanie przeprowadzony na pierwszych zajęciach z języka obcego.

Testy z języka angielskiego będą aktywne od 15 do 27 października 2019 r.

 

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU (14 KB)

Rejestracja na zajęcia z języka obcego dla studentów 2 roku (44 KB)

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 września 2019 r. o godz. 12:00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0000000000

Rejestracja na zajęcia prowadzone w języku polskim potrwa do 7 października 2019 r. do godz. 23:59. Rejestracja na zajęcia prowadzone w języku obcym potrwa do 14 października 2019 r. do godz. 23:59.

W pierwszym tygodniu rejestracji będzie można zarejestrować się maksymalnie na dwa przedmioty. Od 27 września od godz.18:00 zostanie udostępniona możliwość wybrania kolejnych dwóch przedmiotów.

 

Obowiązujący ubiór odnośnie zajęć dydaktycznych w warunkach symulowanych (266 KB)

Stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (761 KB)

Stypendium Rady Powiatu Włoszczowskiego (172 KB)

 

Najlepszych absolwent oraz student
Składanie wniosków do 14.08.2019r

 

UWAGA STUDENCI 6 ROKU!
W DNIACH 13.06. I 14.06. W GODZ. 7.25-15.15 ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN PRAKTYCZNY – W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH PRZY UL. KURPIŃSKIEGO 19
ZASADY EGZAMINU PRAKTYCZNEGO (350 KB)
LISTY KONTROLNE (265 KB)
W DNIU 15.06. O GODZ. 9.00 ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN TEORETYCZNY – W AULI A I B, UL. JAGIELLOŃSKA 13. PROSIMY O PRZYBYCIE O GODZ. 8.00
Wydziałowa Komisja Stypendialna Wydziału Lekarskiego przyjmuje wnioski w roku akademickim 2018/19 w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2019 r.

 

SZKOLENIE DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO LEK (109 KB)

 

Zapisy na praktyki 2019 (20 KB)
Zasady ochrony danych osobowych (804 KB)

 

Pomoc stypendialna dla osób niepełnosprawnych (343 KB)

Rejestracja na język obcy w semestrze letnim 2018/19 (44 KB)

 

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM NR. 1 IM. DR. A. JURASZA
INFORMACJA (159 KB)
REGULAMIN (976 KB)
Szanowni Państwo,

21 stycznia o godzinie 8.00 w USOSie zostanie otwarty kwestionariusz oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. Badanie to ma na celu monitorowanie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie, zaś zebrane i opracowane wyniki stanowić będą podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.
Informacja zwrotna ze strony studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą
dydaktyczną Uniwersytetu. Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza dostępnego po
zalogowaniu w systemie:  https://usosweb.umk.pl/.

Prorektor ds Kształcenia
prof. dr hab. Beata Przyborowska

 

Badanie antyplagiatowe prac dyplomowych (190 KB)

Zasady zgłaszania szkód (1,11 MB)

 

W związku z nasilającymi się skargami dotyczącymi pozostawiania Państwa samochodów przy okolicznych blokach mieszkalnych znajdujących się na ul. Łukasiewicza, uprzejmie prosimy wszystkich zmotoryzowanych studentów o korzystanie z parkingu znajdującego się na terenie Uczelni. Zajmowanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Łukasiewicza uniemożliwia mieszkańcom osiedla parkowanie własnych pojazdów.


PROCEDURA UKOŃCZENIA STUDIÓW ORAZ DOKUMENTY SKŁADANE DO DYPLOMU

Dziekan Wydziału Lekarskiego uprzejmie prosi, aby wszystkie prace (licencjackie i magisterskie) zostały przed zatwierdzeniem przez promotora sprawdzone w systemie antyplagiatowym dostępnym w APD. Raport sprawdzenia antyplagiatowego należy dołączyć do recenzji przed obroną pracy.

załączniki >>