Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – informacje dla studentów


Ocena zajęć na WL

SPRAWY OGÓLNE

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

21 stycznia o godzinie 8.00 w USOSie zostanie otwarty kwestionariusz oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. Badanie to ma na celu monitorowanie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie, zaś zebrane i opracowane wyniki stanowić będą podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.
Informacja zwrotna ze strony studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą
dydaktyczną Uniwersytetu. Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza dostępnego po
zalogowaniu w systemie:  https://usosweb.umk.pl/.

Prorektor ds Kształcenia
prof. dr hab. Beata Przyborowska

 

Badanie antyplagiatowe prac dyplomowych (190 KB)

Zasady zgłaszania szkód (1,11 MB)

 

STUDENCI PIERWSZEGO ROKU!

Studenci, którzy mają wpisane do USOSa niezaliczenie ze szkolenia bibliotecznego proszeni są o PILNY kontakt z Biblioteką Medyczną w celu ustalenia sposobu jego zaliczenia. Tel. (52) 585-35-14 lub amarkowska@cm.umk.pl

 

Warsztat „Skuteczna komunikacja w zespole”

Interpelacja studentów ws szafek w Szpitalu Uniwersyteckim nr1
Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, że w sprawie ,, szafek’’ pracuje już Dział Administracyjno- Gospodarczy.
Nasze i Państwa działania wspiera Pani Prorektor ds. CM Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Z wyrazami szacunku
Kolegium Dziekańskie

W związku z nasilającymi się skargami dotyczącymi pozostawiania Państwa samochodów przy okolicznych blokach mieszkalnych znajdujących się na ul. Łukasiewicza, uprzejmie prosimy wszystkich zmotoryzowanych studentów o korzystanie z parkingu znajdującego się na terenie Uczelni. Zajmowanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Łukasiewicza uniemożliwia mieszkańcom osiedla parkowanie własnych pojazdów.

Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Lekarskiego (26 KB)

UWAGA!!! Studenci, którzy pobierają rentę rodzinną muszą  do końca października powiadomić o tym ZUS.
szczegółowe informacje (52 KB)

UWAGA STUDENCI I ROKU!!! OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP BĘDZIE DOSTĘPNE W FORMIE E-LEARNINGOWEJ  NA PLATFORMIE MOODLE W TERMINIE 15.10.2018 R. – 22.12.2018 R.


PROCEDURA UKOŃCZENIA STUDIÓW ORAZ DOKUMENTY SKŁADANE DO DYPLOMU

Dziekan Wydziału Lekarskiego uprzejmie prosi, aby wszystkie prace (licencjackie i magisterskie) zostały przed zatwierdzeniem przez promotora sprawdzone w systemie antyplagiatowym dostępnym w APD. Raport sprawdzenia antyplagiatowego należy dołączyć do recenzji przed obroną pracy.

załączniki >>