Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – informacje dla studentów

Ważna informacja
Informujemy, że od dnia 6.09.2021 r. (poniedziałek) Dziekanat Wydziału Lekarskiego (obsługa studentów z pokoju nr 6 bud. A) zostaje tymczasowo przeniesiony do budynku F pok. nr 82 (III piętro).
Absolwenci, którzy chcą odebrać dyplom i suplement powinni zgłosić ten fakt telefonicznie lub mailowo z jednodniowym wyprzedzeniem.

DYDAKTYKA
USOS
REGULAMINY
UKOŃCZENIE STUDIÓW

 

Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w Collegium Medicum w roku akademickim 2021/2022 – semestr zimowy (20 KB)

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku będzie otwarte na platformie Moodle w terminie 15.10.2021 r. – 30.12.2021 r.

 

Informacje dla studentów odbywających praktykę w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela
Obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP oraz ochrony danych osobowych dla studentów rozpoczynających praktyki wakacyjne odbywają się w każdy poniedziałek i środę o godz. 08:30, w Sali Audytoryjnej Szpitala (poziom -1).

Informacje dla studentów odbywających praktykę w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza (18 KB)

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU 2020/21 (355 KB)

Powitanie studentów 1 roku przez Dziekana WL

 

Zasady zajęć z wychowania fizycznego:
Zasady zaliczenia Wychowania Fizycznego_ (1000 KB)
Zasady wejścia i wyjścia do i z obiektów sportowych CM (178 KB)
Regulamin korzystania z siłowni (997 KB)
Zasady i obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia na sali gimnastycznej i siłowni zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19. docx (51 KB)
Zasady i obowiązki Studenta koszystajacego z sali gimnastycznej isiłowni (52 KB)

 

UBEZPIECZENIE OC I NNW DLA STUDENTÓW

 

Uchwała RDz 33/2021 ws. zmiany skali ocen od roku akad. 2021/22 (156 KB)

Regulamin dydaktyczny WL CM 2020-2021 (452 KB)

 

Dodatkowa obsługowa szatnia damska na parterze budynku diagnostycznego patomorfologii>>


Szczegółowe informacje dot. zasad odbywania zajęć są zawieszone na stronach jednostek, które je prowadzą. Uprzejmie prosimy o monitorowanie tych stron.


WNIOSEK o skrócenie praktyki (150 KB)

WNIOSEK o przeniesienie praktyki (124 KB)

WNIOSEK o zaliczenie praktyki (124 KB)


ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW CM

KOORDYNATORZY NAUCZANIA ZDALNEGO NA WL (15 KB)

 

Szanowni Państwo,
Studenci, Doktoranci,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Dziekanat Wydziału Lekarskiego zostaje zamknięty.
Wszystkie sprawy procedowane są wyłącznie elektronicznie.
Uprzejmie proszę o stosowanie się do komunikatów Władz Uczelni i pozostawanie w kwarantannie aby ograniczać ryzyko zarażeń.
W sprawach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Dziekanatu(opiekunami poszczególnych kierunków i roczników).

 


Ocena zajęć na WL

SPRAWY OGÓLNE

 

AKTUALNOŚCI

Stypendium Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (363 KB)

Stypendium Zarządu Województwa Mazowieckiego     przedłużenie terminu (409 KB)

 

WERYFIKACJA TŁUMACZENIA TYTUŁÓW PRAC NA J. ANGIELSKI DROGĄ E-MAILOWĄ W OKRESIE TRWANIA OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU UNIWERSYTETU.

PROSIMY STUDENTÓW O WYSYŁANIE E-MAILI NA ADRES weryfikacja@cm.umk.pl O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI (OPARTEJ NA WZORZE FORMULARZA WNIOSKU – ZAŁ. NR 3 DO ZARZ. NR 94 REKTORA UMK ):

Imię i nazwisko: …
Wydział: …
Kierunek i poziom studiów: …
Nr albumu : …
Tytuł pracy w j. polskim: …
Tytuł pracy w j. angielskim: …

 

Zasady ochrony danych osobowych (804 KB)

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM NR. 1 IM. DR. A. JURASZA
INFORMACJA (159 KB)
REGULAMIN (976 KB)

Regulamin korzystania z szatni Biziel 16.09.2021 (92 KB)

Badanie antyplagiatowe prac dyplomowych (190 KB)

Zasady zgłaszania szkód (1,11 MB)

W związku z nasilającymi się skargami dotyczącymi pozostawiania Państwa samochodów przy okolicznych blokach mieszkalnych znajdujących się na ul. Łukasiewicza, uprzejmie prosimy wszystkich zmotoryzowanych studentów o korzystanie z parkingu znajdującego się na terenie Uczelni. Zajmowanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Łukasiewicza uniemożliwia mieszkańcom osiedla parkowanie własnych pojazdów.