Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – informacje dla studentów

Szanowni Studenci,
uprzejmie informujemy, że dzisiaj tj. 21.12.2020 r. od godz. 12:00 do jutra godz. 9:00 zostanie uruchomiona strona Szczepienie COVID 19 w CM UMK.
Wszystkich chętnych, którzy w poprzednim terminie się nie zapisali prosimy o wypełnienie ankiety na stronie, oraz przesłanie oświadczeń w formie elektronicznej do starostów lat (w załączniku (11 KB) ).
Starości lat są zobowiązani, przesłać oświadczenia wszystkich zadeklarowanych do Pani Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego Bogumiły Kochanek do godziny 12:00 dnia 23.12.2020 r.
UWAGA!!!!
Z uwagi na konieczność przesłania list jeszcze tego samego dnia do Przychodni ankieta będzie czynna do jutra godz. 9:00.
https://szczepienia.cm.umk.pl/

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU (355 KB)

 

TRYB ZAJĘĆ NA WYDZIALE LEKARSKIM

 

OBSŁUGA STUDENTÓW W MIESIĄCACH: GRUDNIU 2020 R. I STYCZNIU 2021 R.  (14 KB)

szkolenie BHP dla studentów  (162 KB)

 

Powitanie studentów 1 roku przez Dziekana WL

 

Zasady zajęć z wychowania fizycznego:
Zasady zaliczenia Wychowania Fizycznego_ (1000 KB)
Zasady wejścia i wyjścia do i z obiektów sportowych CM (178 KB)
Regulamin korzystania z siłowni (997 KB)
Zasady i obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia na sali gimnastycznej i siłowni zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19. docx (51 KB)
Zasady i obowiązki Studenta koszystajacego z sali gimnastycznej isiłowni (52 KB)

 

UBEZPIECZENIE OC I NNW DLA STUDENTÓW

 

Zarządzenie nr 7 Dziekana WL ws nowych kryteriów oceny (163 KB)

Regulamin dydaktyczny WL CM 2020-2021 (452 KB)

 

Dodatkowa obsługowa szatnia damska na parterze budynku diagnostycznego patomorfologii>>


Szczegółowe informacje dot. zasad odbywania zajęć są zawieszone na stronach jednostek, które je prowadzą. Uprzejmie prosimy o monitorowanie tych stron.


WNIOSEK o skrócenie praktyki (150 KB)

WNIOSEK o przeniesienie praktyki (124 KB)

WNIOSEK o zaliczenie praktyki (124 KB)


Odpowiedzi Dziekana WL na pytania studentów (18 KB)

inf. dla studentów 6 roku 2020/2021
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. deklaruje gotowość przyjęcia 20 studentów 6 roku kierunku lekarskiego na praktyczne nauczanie kliniczne.

ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW CM

KOORDYNATORZY NAUCZANIA ZDALNEGO NA WL (15 KB)

 

Szanowni Państwo,
Studenci, Doktoranci,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Dziekanat Wydziału Lekarskiego zostaje zamknięty.
Wszystkie sprawy procedowane są wyłącznie elektronicznie.
Uprzejmie proszę o stosowanie się do komunikatów Władz Uczelni i pozostawanie w kwarantannie aby ograniczać ryzyko zarażeń.
W sprawach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Dziekanatu(opiekunami poszczególnych kierunków i roczników).

 


Ocena zajęć na WL

SPRAWY OGÓLNE

 

AKTUALNOŚCI

Ogólnopolski Konkurs Student – Wynalazcainformacja (256 KB)

Stypendium Zarządu Województwa Opolskiego (1,86 MB)

 

WERYFIKACJA TŁUMACZENIA TYTUŁÓW PRAC NA J. ANGIELSKI DROGĄ E-MAILOWĄ W OKRESIE TRWANIA OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU UNIWERSYTETU.

PROSIMY STUDENTÓW O WYSYŁANIE E-MAILI NA ADRES weryfikacja@cm.umk.pl O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI (OPARTEJ NA WZORZE FORMULARZA WNIOSKU – ZAŁ. NR 3 DO ZARZ. NR 94 REKTORA UMK ):

Imię i nazwisko: …
Wydział: …
Kierunek i poziom studiów: …
Nr albumu : …
Tytuł pracy w j. polskim: …
Tytuł pracy w j. angielskim: …

 

Obowiązujący ubiór odnośnie zajęć dydaktycznych w warunkach symulowanych (266 KB)

Zasady ochrony danych osobowych (804 KB)

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM NR. 1 IM. DR. A. JURASZA
INFORMACJA (159 KB)
REGULAMIN (976 KB)

Badanie antyplagiatowe prac dyplomowych (190 KB)

Zasady zgłaszania szkód (1,11 MB)

W związku z nasilającymi się skargami dotyczącymi pozostawiania Państwa samochodów przy okolicznych blokach mieszkalnych znajdujących się na ul. Łukasiewicza, uprzejmie prosimy wszystkich zmotoryzowanych studentów o korzystanie z parkingu znajdującego się na terenie Uczelni. Zajmowanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Łukasiewicza uniemożliwia mieszkańcom osiedla parkowanie własnych pojazdów.


PROCEDURA UKOŃCZENIA STUDIÓW ORAZ DOKUMENTY SKŁADANE DO DYPLOMU

 

Egzamin dyplomowy I stopnia 2020 (38 KB)
Oświadczenie (12 KB)
PRZYRZECZENIE ABSOLWENTA-biotechnologia licencjat (31 KB)
PRZYRZECZENIE ABSOLWENTA-optyka licencjat (31 KB)
ZARZĄDZENIE REKTORA 126 – Załączniki (1,78 MB)
ZARZĄDZENIE Nr 126 (309 KB)

Egzamin dyplomowy II stopnia 2020 (38 KB)
Oświadczenie (12 KB)
PRZYRZECZENIE ABSOLWENTA-biotechnologia magister (31 KB)
PRZYRZECZENIE ABSOLWENTA-optometria magister (31 KB)
ZARZĄDZENIE_REKTORA 126 – Załączniki (1,78 MB)
ZARZĄDZENIE Nr 126 (309 KB)

Dokumenty do dyplomu lekarski 2020 (33 KB)
Oświadczenie (12 KB)
Przyrzeczenie lekarskie (29 KB)
ZARZĄDZENIE_REKTORA 126 – Załączniki (1,78 MB)
ZARZĄDZENIE Nr 126 (309 KB)