Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – informacje dla studentów

DYDAKTYKA
USOS
REGULAMINY
UKOŃCZENIE STUDIÓW

ZMIANA sposobu zapisu NA PRAKTYKI WAKACYJNE  w roku 2020/2021
Od dnia jutrzejszego będzie można zapisywać się tylko u starostów roku w celu dokonania zapisu na praktyki tylko obecne (bez zaległych).
Osoby, które się zapisały w środę mają ważne zapisy.
Wymogiem zapisu jest posiadania:

  1. ubezpieczenia OC, NNW,
  2. zdolności do wykonywania pracy  w ramach praktyki (podlegać aktualnym badaniom lekarskim, jest szczepiona/y p/wzw typu B)
  3. aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  4. obowiązującej dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki,
  5. ochronnego ubrania medycznego,
  6. identyfikatora.

Wykaz jednostek realizujących praktykę wakacyjną w ramach zawartych porozumień z Collegium Medicum (19 KB)

Wymagania Centrum Onkologii w Bydgoszczy w celu odbycia praktyk (1,06 MB)

Informacje dla studentów odbywających praktykę w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela
Obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP oraz ochrony danych osobowych dla studentów rozpoczynających praktyki wakacyjne odbywają się w każdy poniedziałek i środę o godz. 08:30, w Sali Audytoryjnej Szpitala (poziom -1).

 

Egzamin Końcowy dla studentów VI roku kierunku lekarskiego 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie dodatkowego terminu przeprowadzenia egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (251 KB)

 

Projekt egzaminu praktycznego (obiektywny strukturalny egzamin kliniczny) – rok akad. 2020/21 (202 KB)

 

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA NA ZAJECIA Z JĘZYKA OBCEGO (17 KB)

 

STYPENDIUM SOCJALNE SEMESTR LETNI 2020/21 (18 KB) – pismo Prorektora (61 KB)

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU (355 KB)

 

TRYB ZAJĘĆ NA WYDZIALE LEKARSKIM W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021

 

szkolenie BHP dla studentów  (162 KB)

 

Powitanie studentów 1 roku przez Dziekana WL

 

Zasady zajęć z wychowania fizycznego:
Zasady zaliczenia Wychowania Fizycznego_ (1000 KB)
Zasady wejścia i wyjścia do i z obiektów sportowych CM (178 KB)
Regulamin korzystania z siłowni (997 KB)
Zasady i obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia na sali gimnastycznej i siłowni zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19. docx (51 KB)
Zasady i obowiązki Studenta koszystajacego z sali gimnastycznej isiłowni (52 KB)

 

UBEZPIECZENIE OC I NNW DLA STUDENTÓW

 

Zarządzenie nr 7 Dziekana WL ws nowych kryteriów oceny (163 KB)

Regulamin dydaktyczny WL CM 2020-2021 (452 KB)

 

Dodatkowa obsługowa szatnia damska na parterze budynku diagnostycznego patomorfologii>>


Szczegółowe informacje dot. zasad odbywania zajęć są zawieszone na stronach jednostek, które je prowadzą. Uprzejmie prosimy o monitorowanie tych stron.


WNIOSEK o skrócenie praktyki (150 KB)

WNIOSEK o przeniesienie praktyki (124 KB)

WNIOSEK o zaliczenie praktyki (124 KB)


inf. dla studentów 6 roku 2020/2021
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. deklaruje gotowość przyjęcia 20 studentów 6 roku kierunku lekarskiego na praktyczne nauczanie kliniczne.

ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW CM

KOORDYNATORZY NAUCZANIA ZDALNEGO NA WL (15 KB)

 

Szanowni Państwo,
Studenci, Doktoranci,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Dziekanat Wydziału Lekarskiego zostaje zamknięty.
Wszystkie sprawy procedowane są wyłącznie elektronicznie.
Uprzejmie proszę o stosowanie się do komunikatów Władz Uczelni i pozostawanie w kwarantannie aby ograniczać ryzyko zarażeń.
W sprawach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Dziekanatu(opiekunami poszczególnych kierunków i roczników).

 


Ocena zajęć na WL

SPRAWY OGÓLNE

 

AKTUALNOŚCI

Program stypendialny Gminy Kluczbork.
Jest on skierowany do studentów kierunków lekarskich, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego, którzy będą chcieli podjąć pracę w kluczborskim szpitalu. Proponowane stypendia wynosić będą 2000 zł miesięcznie dla studentów kierunków lekarskich, oraz 1000 zł lub 1200 zł miesięcznie dla studentów kierunków pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne i mogą się one łączyć z innymi stypendiami (np. stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego). Warunkiem jest podjęcie pracy w kluczborskim szpitalu powiatowym po ukończeniu studiów. Chcemy w ten sposób aktywnie wspierać Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku.
Wszystkie niezbędne dokumenty, informacje i wnioski znajdziecie Państwo na naszej oficjalnej stronie internetowej: https://www.kluczbork.eu/1244,stypendia-dla-studentow-medycyny-pielegniarstwa-lub-ratownictwa-medycznego .
Nabór wniosków trwa od 1. czerwca do 10. września.

 

Zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu Towarzystwa „J-elita” im. prof. Witolda Bartnika na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą szeroko rozumianej tematyki nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Nagrody:
za najlepszą pracę doktorską – 7 tys. złotych
za najlepszą pracę magisterską – 4 tys. złotych
za najlepszą pracę licencjacką – 2,5 tys. złotych

Zachęcamy do nadsyłania prac nie tylko z gastroenterologii, ale także innych dziedzin: zdrowia publicznego, dietetyki, psychologii.
Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2019-2020 oraz do 20 września 2021 r., na adres: sekretariat@j-elita.org.pl
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Towarzystwa „J-elita”: https://j-elita.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/regulamin-konkursu-im-prof-Bartnika.pdf

 

Termin nadsyłania prac upływa 27 września 2021 roku.

Stypendium Powiatu Kamiennogórskiego (315 KB)

Stypendium Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie

WERYFIKACJA TŁUMACZENIA TYTUŁÓW PRAC NA J. ANGIELSKI DROGĄ E-MAILOWĄ W OKRESIE TRWANIA OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU UNIWERSYTETU.

PROSIMY STUDENTÓW O WYSYŁANIE E-MAILI NA ADRES weryfikacja@cm.umk.pl O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI (OPARTEJ NA WZORZE FORMULARZA WNIOSKU – ZAŁ. NR 3 DO ZARZ. NR 94 REKTORA UMK ):

Imię i nazwisko: …
Wydział: …
Kierunek i poziom studiów: …
Nr albumu : …
Tytuł pracy w j. polskim: …
Tytuł pracy w j. angielskim: …

 

Zasady ochrony danych osobowych (804 KB)

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM NR. 1 IM. DR. A. JURASZA
INFORMACJA (159 KB)
REGULAMIN (976 KB)

Badanie antyplagiatowe prac dyplomowych (190 KB)

Zasady zgłaszania szkód (1,11 MB)

W związku z nasilającymi się skargami dotyczącymi pozostawiania Państwa samochodów przy okolicznych blokach mieszkalnych znajdujących się na ul. Łukasiewicza, uprzejmie prosimy wszystkich zmotoryzowanych studentów o korzystanie z parkingu znajdującego się na terenie Uczelni. Zajmowanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Łukasiewicza uniemożliwia mieszkańcom osiedla parkowanie własnych pojazdów.