Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – informacje dla studentów

Szkolenie wstępne dla osób rozpoczynających praktyki między 13.07.2020 r. a 19.07.2020 r. odbędzie się  13.07.2020 r. o godzinie 8:00 w Auli nr 4 w budynku Biblioteki Collegium Medicum.

 

Zasady w związku ze wznowieniem możliwości odbywania przez studentów Collegium Medicum praktyk wakacyjnych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy dotyczące wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2:
1) Student zgłasza się do Centrum Onkologii, budynek E pok. 104 z wypełnionym Wnioskiem o odbycie praktyki i numerem PESEL 7 dni roboczych przed jej rozpoczęciem.
2) Na tej podstawie Centrum wystawi skierowanie i poinformuje praktykanta telefonicznie lub mailowo o terminie w jakim ma się zgłosić celem pobrania materiału do badania
3) Przed badaniem student powinien być na czczo lub nie jeść i nie pić co najmniej 4 godziny przed wykonaniem wymazu,w dniu badania nie może palić papierosów
4) W wyznaczonym terminie badania praktykant zgłasza się w punkcie poboru materiału, który zlokalizowany jest w Izbie Przyjęć (pomieszczenie nr IP 02, wejście wyłącznie od zewnątrz budynku przez parking strzeżony).
5) Informacja dla studenta o wyniku badania pod nr tel. 0523743054

 

Harmonogram szkoleń wstępnych BHP 07.2020r. w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela ul. Ujejskiego 75

Harmonogram szkoleń wstępnych BHP 07.2020r_ (88 KB)

Szkolenie BHP dla studentów odbywających praktyki  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela ul. Ujejskiego 75:  

W dniu 29.06.br studenci zgłaszają się na godzinę 8.30, do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 08c (niski parter) w celu uzyskania informacji, do której Kliniki zostali przydzieleni (nie dotyczy studentów V roku, którzy zgłaszają się bezpośrednio do Kliniki Położnictwa).

Obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się w dniu rozpoczęcia praktyki, w Sali Audytoryjnej Szpitala, o godz. 10.00.

Szkolenie BHP dla studentów odbywających praktyki  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 dr. A. Jurasza:  

Szkolenie wstępne dla osób rozpoczynających praktyki między 29.06.2020 r. a 05.07.2020 r. odbędzie się pierwszego dnia praktyk (tj. 29.06.2020 r.) o godzinie 8:00 w Auli 35 w budynku Farmacji przy ul. Jurasza 2.

Studenci zostaną podzieleni na grupy szkoleniowe.


PRAKTYKI WAKACYJNE

W związku z rozpoczynającymi się praktykami wakacyjnymi w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1, które realizowane są przy współpracy z Collegium Medicum przesyłam Państwu wytyczne dotyczące wykonywania badań diagnostycznych  u studentów na obecność wirusa SARS-CoV-2:


stypendia pomostowe (2,35 MB)


WNIOSEK o skrócenie praktyki (150 KB)

WNIOSEK o przeniesienie praktyki (124 KB)

WNIOSEK o zaliczenie praktyki (124 KB)


Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,
W trosce o Państwa zdrowie w związku z sytuacją sanitarną i koniecznością unikania przemieszczania się na terenie kraju, Władze Dziekańskie rekomendują, aby w miarę możliwości praktyki wakacyjne organizować i odbywać w miejscu zamieszkania.
Osoby, które nie mają możliwości odbycia praktyk w miejscu zamieszkania lub decydują się na przeniesienie praktyk na następny rok proszone są najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020r o przesłanie informacji na adres dzieklek@cm.umk.pl
Osoby, które planują odbycie praktyk w SU1 lub SU2, proszone są o podanie informacji najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020r na adres dzieklek@cm.umk.pl

 

Odpowiedzi Dziekana WL na pytania studentów (18 KB)

 

inf. dla studentów 6 roku 2020/2021
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. deklaruje gotowość przyjęcia 20 studentów 6 roku kierunku lekarskiego na praktyczne nauczanie kliniczne.

 

ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW CM

 

KOORDYNATORZY NAUCZANIA ZDALNEGO NA WL (15 KB)

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności – treść rozporządzenia

 

Szanowni Państwo,
Studenci, Doktoranci,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Dziekanat Wydziału Lekarskiego zostaje zamknięty.
Wszystkie sprawy procedowane są wyłącznie elektronicznie.
Uprzejmie proszę o stosowanie się do komunikatów Władz Uczelni i pozostawanie w kwarantannie aby ograniczać ryzyko zarażeń.
W sprawach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Dziekanatu(opiekunami poszczególnych kierunków i roczników):
1. mgr Katarzyna Pruszkiewicz, p. 9, tel.: +48 52 585 33 94, e-mail: k.pruszkiewicz@cm.umk.pl, sdoktoranckie@cm.umk.pl
opieka nad uczestnikami Studiów Doktoranckich
opieka nad studentami kierunku inżynieria biomedyczna (I stopnia)
2. mgr inż. Magda Lewandowska, tel.: +48 52 585 34 97, e-mail: m.lewandowska@cm.umk.pl
w roku 2019/2020 opieka nad studentami:
III i VI roku kierunku lekarskiego
I kierunku biotechnologia medyczna (I stopnia)
II i III roku kierunku biotechnologia (I stopnia)
I roku kierunku biotechnologia medyczna (II stopnia)
II roku kierunku biotechnologia (II stopnia)
3. mgr Ewa Kwiatkowska, tel.: +48 52 585 33 97, e-mail: ewak@cm.umk.pl
w roku 2019/2020 opieka nad studentami:
II i V roku kierunku lekarskiego
I roku kierunku optyka okularowa z elementami optometrii (I stopnia)
I roku kierunku optometria (II stopnia)
4. Grażyna Pytel, tel.: +48 52 585 37 96, e-mail: grazynap@cm.umk.pl
w roku 2019/2020 opieka nad studentami:
I i IV roku kierunku lekarskiego
II i III roku roku kierunku optyka okularowa z elementami optometrii (I stopnia)
II roku kierunku optometria (II stopnia)
fax +48 52 585 33 95


Ocena zajęć na WL

SPRAWY OGÓLNE

AKTUALNOŚCI

WERYFIKACJA TŁUMACZENIA TYTUŁÓW PRAC NA J. ANGIELSKI DROGĄ E-MAILOWĄ W OKRESIE TRWANIA OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU UNIWERSYTETU.

PROSIMY STUDENTÓW O WYSYŁANIE E-MAILI NA ADRES weryfikacja@cm.umk.pl O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI (OPARTEJ NA WZORZE FORMULARZA WNIOSKU – ZAŁ. NR 3 DO ZARZ. NR 94 REKTORA UMK ):

Imię i nazwisko: …
Wydział: …
Kierunek i poziom studiów: …
Nr albumu : …
Tytuł pracy w j. polskim: …
Tytuł pracy w j. angielskim: …

 

Pilotażowy program “Aktywny Samorząd” w ramach Modułu II. Zakres pomocy obejmuje min. uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym.
pismo (784 KB)
https://pcprpowiatbydgoski.bip.net.pl

 

Laur Medyczny 2020 (719 KB)

 

Platforma Moodle (szkolenie bhp) będzie otwarta w terminie 16.03-30.04.2020 r.   informacja (182 KB)

 

RODO – szkolenie dla studentów – odwołane

Granty 3RS (623 KB)

Uwaga studenci I Roku

Studenci, którym zostało wpisane do USOSa niezaliczenie z przedmiotu Przysposobienie biblioteczne/Zasady współpracy z biblioteką medyczną, proszeni są o PILNY kontakt z Biblioteką Medyczną CM celem uzgodnienia sposobu zaliczenia go. Kontakt osobisty: Biblioteka Medyczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, amarkowska@cm.umk.pl lub  telefonicznie (52) 585-35-14 od poniedziałku do piątku do godz. 14.30.

 

UWAGA STYPENDIA!!!
Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 lutego od godziny 9:00 do 3 marca do godziny 15:00 zostanie uruchomiony generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni dla studentów i doktorantów.
Pismo Rektora (52 KB)
Oświadczenie o niezmienności sytuacji materialnej i rodzinnej (394 KB)
DYŻURY KOMISJI (26 KB)

 

Miejski program stypendialny (36 KB)

 

Obowiązujący ubiór odnośnie zajęć dydaktycznych w warunkach symulowanych (266 KB)

 

Zasady ochrony danych osobowych (804 KB)

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM NR. 1 IM. DR. A. JURASZA
INFORMACJA (159 KB)
REGULAMIN (976 KB)

Badanie antyplagiatowe prac dyplomowych (190 KB)

Zasady zgłaszania szkód (1,11 MB)

W związku z nasilającymi się skargami dotyczącymi pozostawiania Państwa samochodów przy okolicznych blokach mieszkalnych znajdujących się na ul. Łukasiewicza, uprzejmie prosimy wszystkich zmotoryzowanych studentów o korzystanie z parkingu znajdującego się na terenie Uczelni. Zajmowanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Łukasiewicza uniemożliwia mieszkańcom osiedla parkowanie własnych pojazdów.


PROCEDURA UKOŃCZENIA STUDIÓW ORAZ DOKUMENTY SKŁADANE DO DYPLOMU

 

Egzamin dyplomowy I stopnia 2020 (38 KB)

Oświadczenie (12 KB)

PRZYRZECZENIE ABSOLWENTA-biotechnologia licencjat (31 KB)

PRZYRZECZENIE ABSOLWENTA-optyka licencjat (31 KB)

ZARZĄDZENIE REKTORA 126 – Załączniki (1,78 MB)

ZARZĄDZENIE Nr 126 (309 KB)

 

Egzamin dyplomowy II stopnia 2020 (38 KB)

Oświadczenie (12 KB)

PRZYRZECZENIE ABSOLWENTA-biotechnologia magister (31 KB)

PRZYRZECZENIE ABSOLWENTA-optometria magister (31 KB)

ZARZĄDZENIE_REKTORA 126 – Załączniki (1,78 MB)

ZARZĄDZENIE Nr 126 (309 KB)

 

Dokumenty do dyplomu lekarski 2020 (33 KB)

Oświadczenie (12 KB)

Przyrzeczenie lekarskie (29 KB)

ZARZĄDZENIE_REKTORA 126 – Załączniki (1,78 MB)

ZARZĄDZENIE Nr 126 (309 KB)