Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – informacje dla studentów


Ocena zajęć na WL

SPRAWY OGÓLNE

AKTUALNOŚCI

Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej (24 KB)

Zapisy na praktyki wakacyjne w 2018 roku (358 KB)


EGZAMIN KOŃCOWY DLA VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO w roku akad. 2017/18 odbędzie się 20.06.2018 r. (I termin) i 29.06.2018 r. (II termin – poprawkowy) o godz. 9.00 w auli A-B.
Do egzaminu końcowego mogą być dopuszczeni studenci, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia w książeczce (dziennik praktyk) i posiadają wszystkie wpisy w systemie USOS (najpóźniej do 12.06.2018 r.). Uzupełniony dziennik praktyk należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego do dnia 8.06.2018 r.

Prodziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Michał Szpinda

PROCEDURA UKOŃCZENIA STUDIÓW ORAZ DOKUMENTY SKŁADANE DO DYPLOMU

Dziekan Wydziału Lekarskiego uprzejmie prosi, aby wszystkie prace (licencjackie i magisterskie) zostały przed zatwierdzeniem przez promotora sprawdzone w systemie antyplagiatowym dostępnym w APD. Raport sprawdzenia antyplagiatowego należy dołączyć do recenzji przed obroną pracy.

załączniki >>