Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego – informacje dla studentów

Ważna informacja
Informujemy, że od dnia 6.09.2021 r. (poniedziałek) Dziekanat Wydziału Lekarskiego (obsługa studentów z pokoju nr 6 bud. A) zostaje tymczasowo przeniesiony do budynku F pok. nr 41 (I piętro).
Absolwenci, którzy chcą odebrać dyplom i suplement powinni zgłosić ten fakt telefonicznie lub mailowo z jednodniowym wyprzedzeniem.

DYDAKTYKA
USOS
REGULAMINY
UKOŃCZENIE STUDIÓW
WZORY WNIOSKÓW

 

UWAGA STUDENCI PIERWSZWGO ROKU!

        Biblioteka Medyczna CM UMK przypomina o obowiązku zaliczenia Szkolenia bibliotecznego. Termin zaliczenia upływa w dniu 31 stycznia 2023 r. Kurs wraz z testem znajduje się na stronie Biblioteki https://bm.cm.umk.pl/ . Po upływie tego terminu, studenci, którzy nie dopełnią tego obowiązku proszeni będą o kontakt z pracownikiem Biblioteki (Anna Breś-Targowska) : annbre@cm.umk.pl lub tel. (52) 585-35-14.

 

Umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na lata akademickie 2022/2023 i 2023/2024 została zawarta z firmą Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.
Roczna składka za ubezpieczenie studenta wynosi 39,00 zł i obejmuje rok akademicki 2022/2023, tj. okres od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.
Składka za r.a. 2023/2024 będzie opłacana w przyszłym roku akademickim.
Wszyscy studenci, którzy przystąpią do ubezpieczenia do dnia 30 listopada 2022 r. będą objęci ochroną od dnia 1 października br.
Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczą 4 kroki:

  1. Wejść na stronę: cm.mentor.pl (platforma cm.mentor.pl uruchomiona zostanie dnia 30 września 2021 r.)
  2. Uzupełnić dane w formularzu ubezpieczeniowym
  3. Opłacić składkę
  4. Odebrać certyfikat wysłany na podany adres e-mail.

Wszystkie informacje szczegółowe nt.:
– wysokości składki,
– warunków i zakresu ubezpieczenia,
– wysokości świadczeń,
– sposobie zgłaszania szkód,
znajdują się na stronie: cm.mentor.pl.
Nie ma innej możliwości ubezpieczenia się i opłacenia składki niż przez platformę.
Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 711), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.
W związku z powyższym Collegium Medicum UMK zaleca, aby studenci, w szczególności studenci odbywający praktyki, staże w podmiotach leczniczych, wykupili ww. ubezpieczenie.

 


 

Informacja w sprawie badań dla studentów I roku:
Rejestracja do Medycyny Pracy  Zespół Przychodni Przyklinicznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza, II piętro (wejście do budynku od strony ul. Jurasza). Rejestracja telefoniczna studentów na badania w godz. 7.15-14.30, tel. 52 585-40-53, centrala: 52 585-40-00
Studenci, którzy byli szczepieni p. WZW B, zobowiązani są okazać dokument potwierdzający szczepienie.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy ul. Kujawska 4.
Materiał do badań przyjmowany jest w:
poniedziałki w godzinach 7.30 do 17.00.
wtorki i środy w godzinach 7.30 do 12.00
Wyniki będą do odbioru w piątek, jeżeli materiał zostanie dostarczony w poniedziałek do godziny 12.00, jeśli zostanie dostarczony po godzinie 12.00 to wynik będzie do odbioru w następny poniedziałek.
W przypadku dostarczenia materiału we wtorek lub środę to wyniki będą do odbioru odpowiednio w następny wtorek lub środę.

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU 2020/21 (355 KB)

 

Zasady zajęć z wychowania fizycznego:
Zasady zaliczenia Wychowania Fizycznego_ (1000 KB)
Zasady wejścia i wyjścia do i z obiektów sportowych CM (178 KB)
Regulamin korzystania z siłowni (997 KB)
Zasady i obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia na sali gimnastycznej i siłowni zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19. docx (51 KB)
Zasady i obowiązki Studenta koszystajacego z sali gimnastycznej isiłowni (52 KB)

 

 

Uchwała RDz 33/2021 ws. zmiany skali ocen od roku akad. 2021/22 (156 KB)

Regulamin dydaktyczny WL CM 2020-2021 (452 KB)

 

Dodatkowa obsługowa szatnia damska na parterze budynku diagnostycznego patomorfologii>>


Szczegółowe informacje dot. zasad odbywania zajęć są zawieszone na stronach jednostek, które je prowadzą. Uprzejmie prosimy o monitorowanie tych stron.


ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW CM

 


Ocena zajęć na WL

SPRAWY OGÓLNE

 

AKTUALNOŚCI

Kredyty studenckie na studia medyczne (Pismo Ministerstwa Zdrowia (210 KB)):

1) https://www.gov.pl/web/zdrowie/kredyt-na-studia-medyczne
2) https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki.html#section-4
3) https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki/kredyt-na-studia-medyczne.html
4) https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-kredytowania-studiow-medycznych-fksm/

Pilotażowy program stypendialny Ministerstwa Obrony Narodowej (596 KB)

 

 

Zasady ochrony danych osobowych (804 KB)

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM NR. 1 IM. DR. A. JURASZA
INFORMACJA (159 KB)
REGULAMIN (976 KB)

Regulamin korzystania z szatni Biziel 16.09.2021 (92 KB)

Badanie antyplagiatowe prac dyplomowych (190 KB)

Zasady zgłaszania szkód (1,11 MB)

W związku z nasilającymi się skargami dotyczącymi pozostawiania Państwa samochodów przy okolicznych blokach mieszkalnych znajdujących się na ul. Łukasiewicza, uprzejmie prosimy wszystkich zmotoryzowanych studentów o korzystanie z parkingu znajdującego się na terenie Uczelni. Zajmowanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Łukasiewicza uniemożliwia mieszkańcom osiedla parkowanie własnych pojazdów.