Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Postępowania habilitacyjne

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

 


 

Przepisy stosowane do przewodów habilitacyjnych otwieranych od 1.10.2019 r.