Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Studenckie Towarzystwo Naukowe CM UMK

Czym jest STN?
STN to Studenckie Towarzystwo Naukowe – organizacja studencka zrzeszająca studentów szczególnie zainteresowanych rozwojem naukowym. Integruje pracę naukową studentów CM UMK i współpracuje z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności. Dzięki działalności STN studenci mają zapewnione optymalne warunki do rozwoju naukowego. Koordynuje i wspiera działalność Studenckich Kół Naukowych, gromadzi dokumentacje na ich temat, tworzy rankingi i podsumowania niezbędne dla Władz CM UMK. Pozyskuje również fundusze na działalność naukową studentów. Jest współorganizatorem wielu wydarzeń naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wielu dzisiejszych profesorów stawiało swoje pierwsze kroki właśnie w STN.

Co to jest SKN?
SKN to Studenckie Koło Naukowe – jednostka działająca przy Katedrze, Klinice lub Zakładzie naszej uczelni. Skupia studentów pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne w danej dziedzinie. Umożliwiają wykazanie studenckiej inicjatywy. Nad merytoryczną działalnością SKN czuwa opiekun naukowy.

Chcę założyć SKN lub dołączyć do już istniejącego Koła – Jak to zrobić?
Zajrzyj na stronę Studenckiego Towarzystwa Naukowego CM UMK. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.

Jakie mam możliwości rozwoju w SKN?
Członkostwo w SKN umożliwia uczestnictwo w badaniach naukowych prowadzonych przez jednostki naukowe, a nawet prowadzenie własnych pod okiem opiekuna naukowego. Masz możliwość ubiegania się o dodatkowe finansowanie badań naukowych i zwrot kosztów związanych z udziałem w konferencjach naukowych. Wiele klinik oferuje uczestnictwo w dyżurach oraz warsztatach w celu doskonalenia umiejętności praktycznych. STN organizuje również cyklicznie szkolenia, na których można szlifować umiejętności przydatne w codziennej praktyce oraz w działalności naukowej. To świetny sposób na zdobycie nowej wiedzy, także zawarcie interesujących znajomości.

Jak się z nami skontaktować?
Średnio raz w tygodniu w biurze STN (Rondo Jagiellonów, Dom Studencki nr 2, pokój nr 21) odbywa się dyżur osób zasiadających we władzach STN. Aktualne terminy dyżurów można znaleźć na stronie internetowej STN lub profilu facebookowym. Jest to okazja do rozmowy na temat wszystkich spraw dotyczących STN. Istnieje również możliwość wysłania wiadomości e-mail: stncmumk@gmail.com.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce „O nas”

Aktualna lista kół naukowych STN