Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

WZORY WNIOSKÓW

 1. Wniosek o zezwolenie na powtarzanie roku (19 KB)
 2. Wniosek o zaliczenie zajęć obowiązkowych przedmiotu (21 KB)
 3. Wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu (20 KB)
 4. Wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów (20 KB)
 5. Wniosek o warunkowy wpis na kolejny rok studiów (498 KB)
 6. Wniosek o udzielenie urlopu studenckiego (21 KB)
 7. Wniosek o skreślenie z listy studentów (18 KB)
 8. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego (19 KB)
 9. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (33 KB)
 10. Wniosek o Indywidualna Organizacje Studiów (23 KB)
 11. Wniosek o zwrot nadpłaty (14 KB)
 12. Wniosek o zaliczenie części teoretycznej egzaminu końcowego dla studentów VI roku (21 KB)