Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Kierunek lekarski – studia jednolite magisterskie

OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW VI ROKU
DZIEKANAT WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W POROZUMIENIU Z KATERĄ POŁOZNICTWA, CHORÓB KOBIECYCH I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA W PRZEDTERMINIE DO EGZAMINU TESTOWEGO (100 PYTAŃ JEDNOKROTNEGO WYBORU) Z POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, Z OBOWIĄZUJĄCEGO ZAKRESU WIEDZY NA LEK.
EGZAMIN TEN ODBĘDZIE SIĘ 12 MAJA 2018 R. (SOBOTA) OD GODZ. 8.00 W AULI A I B PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 13. JEDNOCZESNIE UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE STUDENCI KTORZY ZDADZĄ TEN EGZAMIN, BĘDĄ ZWOLNINI ZE ZDAWANIA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII W EGZAMINIE KOŃCOWYM PO VI ROKU STUDIÓW. UPRZEJMIE PROSIMY STAROSTĘ ROKU O PRZEKAZANIE LICZBY OSÓB, KORE PRZYSTĄPIĄ DO TEGO EGZAMINU DO DNIA 6 MAJA 2018 R. DO SEKRETARIATU KATEDRY kikpoloz@cm.umk.pl

UWAGA STUDENCI II ROKU! W DNIU 23.04. W GODZ. 8.00-10.00 W CENTRUM ONKOLOGII ODBĘDZIE SIĘ OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE Z BHP (STAROSTÓW GRUP, KTÓRE MAJĄ W TYM CZASIE ZAJĘCIA PROSIMY O KONTAKT Z PROWADZĄCYMI W CELU USTALENIA PRZEŁOŻENIA TERMINU ZAJĘĆ)

SZKOLENIE USOS DLA STUDENTÓW I ROKU  (1.19 MB)

Informacja dla studentów V roku na temat praktycznego nauczania na VI roku studiów