Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Kierunek lekarski – studia jednolite magisterskie

SZKOLENIE USOS DLA STUDENTÓW I ROKU  (1.19 MB)

Informacja dla studentów V roku na temat praktycznego nauczania na VI roku studiów


OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW VI ROKU
Dziekanat Wydziału Lekarskiego w porozumieniu z Katedrą Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej uprzejmie informuje, że istnieje możliwość przystąpienia w przedterminie do egzaminu testowego (100 pytań jednokrotnego wyboru) z położnictwa i ginekologii, z obowiązującego zakresu wiedzy na lek.
Egzamin ten odbędzie się 12 maja 2018 r. (sobota) od godz. 8.00 w auli A i B przy ul. Jagiellońskiej 13. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że studenci którzy zdadzą ten egzamin, będą zwolnieni ze zdawania położnictwa i ginekologii w egzaminie końcowym po VI roku studiów. Uprzejmie prosimy starostę roku o przekazanie liczby osób, kore przystąpią do tego egzaminu do dnia 6 maja 2018 r. do sekretariatu Katedry: kikpoloz@cm.umk.pl


OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW II ROKU
23.04.2018 r. w godz. 8.00-10.00 w Centrum Onkologii odbędzie się obowiązkowe szkolenie z BHP (starostów grup, które mają w tym czasie zajęcia prosimy o kontakt z prowadzącymi w celu ustalenia przełożenia terminu zajęć)