Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Kierunek lekarski – studia jednolite magisterskie

SZKOLENIE USOS DLA STUDENTÓW I ROKU  (1.19 MB)

Informacja dla studentów V roku na temat praktycznego nauczania na VI roku studiów