Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Nostryfikacje dyplomów

Prawdopodobny termin egzaminu nostryfikacyjnego 13.09.2024 r.

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Wydział Lekarski wszczyna procedurę nostryfikacji dyplomów lekarza  uzyskanych za granicą.
Składanie wniosków od dnia 10.06.-05.07.2024 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, ul. Jagiellońska 13-15, budynek A, pokój 2.1(drugie piętro) tel. 052 585 33 96 (prosimy o kserokopie dokumentów oraz oryginałów do wglądu), lub drogą pocztową (każdy kto zdecyduje się na dostarczenie dokumentów przez pocztę proszony jest o dostarczenie dokumentów w formie kopii notarialnej).
Postępowanie nostryfikacyjne wiąże się z opłatą w wysokości 4685 zł, a szczegóły płatności opisane są w regulaminie.
Niezbędne dokumenty i opis postępowania nostryfikacyjnego w linkach poniżej.

 

DZIEKANAT WL JEST CZYNNY OD PONIEDZIALKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.00-15.00