Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Nostryfikacje dyplomów

Składanie dokumentów: 13.01. – 31.01.2020 r.  – pok. nr 8, II piętro
Sprawdzanie dokumentów: 31.01. – 29.02.2020 r.
Wnioski o wszczęcie procesu nostryfikacji: Rada Dyscypliny Nauki Medyczne – 11.03.2020 r.
Przewidywany  termin egzaminu z różnic programowych 25.03.2020 r.
Wnioski o uznanie/nieuznanie dyplomu za zgodny z CM UMK: Rada Dyscypliny Nauki Medyczne  – 22.04.2020 r.
Opłata nostryfikacyjna wynosi 3200 zł