Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Nostryfikacje dyplomów

Bydgoszcz, 25.05.2018r.

Wydziałowa Komisja
ds. przygotowania projektów uchwał
w sprawie czynności w postępowaniu nostryfikacyjnym
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Szanowne Panie/Szanowni Panowie,

Uprzejmie informujemy, że Komisja wnikliwie przeanalizowała następujące pytania: 8, 9, 13, 15, 16, 22, 24, 83, 85, 89, 136, 161, 184, 186, 192 odnośnie, których zgłoszono wątpliwości podczas egzaminu nostryfikacyjnego w dniu 24.05.2018r. i nie stwierdziła w nich nieprawidłowości. Wszystkie pytania są sformułowane precyzyjnie i zawierają zgodnie z regulaminem jedną, prawidłową odpowiedź opartą o dostępną literaturę. W związku z powyższym wyniki egzaminu były analizowane w odniesieniu do 200 pytań i są umieszczone na stronie internetowej Dziekanatu Wydziału Lekarskiego w zakładce „wyniki egzaminu nostryfikacyjnego”. Osobom, które uzyskały 56% pozytywnych odpowiedzi wynik egzaminu opisano jako zaliczony. W przypadku niższego odsetka prawidłowych odpowiedzi egzamin z różnic programowych nie został zaliczony.

Aktualnie Komisja Nostryfikacyjna przygotowuje wnioski do Rady Wydziału Lekarskiego, która odbędzie się 27.06.2018r. o uznanie dyplomu ukończenia studiów wyższych i nadaniu kwalifikacji lekarza za równoważny z dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich i tytułem zawodowym lekarza na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dla osób, które zaliczyły egzamin z różnic programowych. Wobec osób, które nie zaliczyły egzaminu z różnic programowych Komisja przygotuje wnioski o nieuznanie dyplomu ukończenia studiów wyższych i nadaniu kwalifikacji lekarza za równoważny z dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich i tytułem zawodowym lekarza na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wnioski można odbierać osobiście w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego po 27.06.2018r. Do osób, które nie odbiorą wniosków do 06.07.2018r. zostaną one wysłane pocztą.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
dr hab. med. Agata Bronisz

 

Wyniki egzaminu nostryfikacyjnego 2018 (164 KB)