Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Nostryfikacje dyplomów

WYNIKI EGZAMINU NOSTRYFIKACYJNEGO 26.06.2020 r.

Wyniki egzaminu nostryfikacyjnego – 26.06.2020r (16 KB)

UWAGA!   WYNIKI EGZAMINU

Informujemy, że zostały uznane zastrzeżenia do 4 pytań, w związku z powyższym za zdany egzamin uznaje się wartość 56% ze 196, czyli 110 pkt.

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o uznaniu dyplomu lekarz, będą gotowe do odbioru w Dziekanacie WL, po uprzednim umówieniu, od dnia 15.07.2020r,
Wszyscy, którzy chcą otrzymać ten dokument drogą pocztową, proszeni są o przesłanie takiej informacji na adres:
abielinska@cm.umk.pl
07.07.2020 r.

 

 

 

Do kandydatów przystępujących do egzaminu nostryfikacyjnego w dniu 26 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym przepisami związanymi ze stanem pandemii w Polsce wszyscy kandydaci powinni być zaopatrzeni na czas egzaminu w maseczki zasłaniające usta i nos, rękawiczki jednorazowe oraz czarny długopis. Prosimy o zgłoszenie się na godzinę 8.00 przed budynek A przy ul. Jagiellońskiej 13-15. Przed budynkiem będzie na Państwa oczekiwał pracownik Dziekanatu. Każdy uczestnik musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem. Będą Państwo wpuszczani do budynku w kolejności alfabetycznej, dlatego oczekując na zaproszenie na placu przed budynkiem uprzejmie prosimy o ustawianie się z zachowaniem zasad izolacji w odstępach 2 m między poszczególnymi osobami. Przy wpuszczaniu do budynku będzie u Państwa sprawdzana temperatura ciała i zostaną Państwo poproszeni o dezynfekcję rąk.

18.06.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że planujemy przeprowadzenie egzaminu nostryfikacyjnego dla osób przebywających na terenie Polski.
Przewidywany termin egzaminu to 26.06.2020 r. o godz. 9:00, Bydgoszcz.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa do dnia 12.06.2020 r.
Po tym czasie poinformujemy Państwa o miejscu przeprowadzenia egzaminu.
Jednocześnie informuję, że pozostali uczestnicy postępowania, którzy z przyczyn związanych z COVID 19, nie będą mogli uczestniczyć w egzaminie 26.06.2020 r. będą mogli to zrobić w innym terminie, który ogłosimy kiedy sytuacja epidemiologiczno-sanitarna się poprawi.

Dziekan Wydziału Lekarskiego CM UMK
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

19.05.2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,
Niestety, nie jesteśmy w stanie obecnie ustalić nowego terminu egzaminu nostryfikacyjnego. Każdy z kandydatów może obecnie zrezygnować i wnioskować o zwrot wpłaconej kwoty.
Jeżeli po wygaśnięciu epidemii władze  zezwolą na wznowienie ruchu granicznego i organizację zgromadzeń, ogłosimy nowy termin egzaminu. Ci z Państwa, którzy nie złożą rezygnacji, nie muszą zgłaszać się ponownie – dotychczasowe zgłoszenie i wpłata są ważne. Ci z Państwa, dla których nowy termin będzie nie do przyjęcia, w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia nowego terminu będą mogli złożyć rezygnację i wnioskować o zwrot wpłaty. Po tym terminie przyjmiemy, że zgłoszenie zostało potwierdzone.
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

18.03.2020 r.

 

Szanowni Państwo z uwagi na odwołanie czasowe egzaminu nostryfikacyjnego, mogą Państwo zrezygnować z dalszego procedowania i ubiegać się o zwrot wpłaconych środków na podstawie złożonego wniosku do Dziekana WL.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

13.03.2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,
W związku z ZARZĄDZENIEM Nr 32 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COV-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w szczególności §6 pkt. 2 odwołuję egzamin nostryfikacyjny, który miał się odbyć 25.03.2020r.
Nowy termin egzaminu zostanie ustalony po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej
i przedstawiony Państwu na naszej stronie ze stosownym wyprzedzeniem.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

12.03.2020 r.

 

Składanie dokumentów: 13.01. – 31.01.2020 r.  – pok. nr 8, II piętro
Sprawdzanie dokumentów: 31.01. – 29.02.2020 r.
Wnioski o wszczęcie procesu nostryfikacji: Rada Dyscypliny Nauki Medyczne – 11.03.2020 r.
Przewidywany  termin egzaminu z różnic programowych 25.03.2020 r.
Wnioski o uznanie/nieuznanie dyplomu za zgodny z CM UMK: Rada Dyscypliny Nauki Medyczne  – 22.04.2020 r.
Opłata nostryfikacyjna wynosi 3200 zł