Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Nostryfikacje dyplomów

Informacja o egzaminie nostryfikacyjnym 2023 (2,66 MB)

 

DZIEKANAT WL JEST CZYNNY OD PONIEDZIALKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.00-15.00

 

Odpowiedź Komisji Nostryfikacyjnej na zastrzeżenia osób zdających egzamin nostryfikacyjny w dniu 14.06.2023 r. (1011 KB)

Prosimy o zapoznanie się z nową listą wyników egzaminu nostryfikacyjnego (22 KB)

 

Szanowni Państwo,

W związku z powtarzającymi się pytaniami od osób, które zdały egzamin nostryfikacyjny, kiedy mogą spodziewać się zaświadczenia o uznaniu dyplomu, uprzejmie informujemy, że Komisja nostryfikacyjna składa wnioski do Rady Dyscypliny Nauki Medyczne o uznanie dyplomu.

Specjalna sesja Rady Dyscypliny Nauki Medyczne odbędzie się 7 lipca 2023 r.

Po tej dacie administracja wydziałowa może przygotowywać zaświadczenia.

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuje, że wszystkie osoby, które złożyły dokumenty, a do których nie zwróci się Komisja Nostryfikacyjna o wyjaśnienia, zostaną zakwalifikowane do dalszego procedowania w procesie nostryfikacyjnym.
Kolejnym etapem tego procesu będzie egzamin nostryfikacyjny, który odbędzie się 14.06.2023 r. o godz. 8:00.
W późniejszym terminie podamy dokładne adresy sal i wskażemy osoby do nich przypisane.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Wydział Lekarski wszczyna procedurę nostryfikacji dyplomów lekarza  uzyskanych za granicą.
Składanie wniosków od dnia 27.02.-17.03.2023 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, ul. Jagiellońska 13-15, budynek E, tel. 052 585 33 96 (prosimy o kserokopie dokumentów oraz oryginałów do wglądu), lub drogą pocztową (każdy kto zdecyduje się na dostarczenie dokumentów przez pocztę proszony jest o dostarczenie dokumentów w formie kopii notarialnej).
Postępowanie nostryfikacyjne wiąże się z opłatą w wysokości 3600 zł, a szczegóły płatności opisane są w regulaminie.
Niezbędne dokumenty i opis postępowania nostryfikacyjnego w linkach poniżej.