Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Nostryfikacje dyplomów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Rada Dziekańska Wydziału Lekarskiego z uwagi na wciąż trwającą epidemię wstrzymuje się z decyzją w sprawie przyjmowania wniosków oraz wyznaczenia terminu egzaminu nostryfikującego dyplom lekarza.
Informacje w tej sprawie na bieżąco będą przekazywane Państwu za pośrednictwem niniejszej strony.

Z wyrazami szacunku
Dziekan WL
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

02.02.2021 r.