Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

RADA DYSCYPLINY NAUKI MEDYCZNE

Komisja weryfikująca efekty nauczania w zakresie 8 PRK
Komisja RDNM ws. postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego – nauki kliniczne
Komisja RDNM ws. postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego – nauki podstawowe