Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Planowanie i realizacja zajęć w Centrum Symulacji Medycznych

Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021
Bardzo prosimy o jak najszybsze dokonanie rezerwacji sal, w których będą realizowane zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 roku. Zgłoszona rezerwacja, najlepiej na cały semestr, pozwoli na racjonalne rozplanowanie czasu pracy instruktorów i techników symulacji medycznej, a także lepsze przygotowanie pracowni i symulatorów do zajęć. Poniżej zamieszczamy instrukcję rezerwacji sal poszerzoną o kilka dodatkowych informacji ułatwiających i poprawiających przygotowanie CSM do realizacji zajęć.

Instrukcja Rezerwacji Sal w CSM – aktualizacja 31102018 (2,28 MB)

Prosimy również o przekazywanie studentom najważniejszych zasad odbywania zajęć w CSM:


Szanowni Państwo – pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy w semestrze letnim mają zaplanowane zajęcia do realizacji w warunkach symulowanych:

 1. Zapraszamy do zarejestrowania tych zajęć w Systemie Rezerwacji Sal dokonując wyboru Sali oraz zaznaczając datę i godziny realizacji zajęć.
  W razie problemów proszę o kontakt michal.wisniewski@cm.umk.pl
 2. Instruktorzy i technicy symulacji przygotują zarówno salę jak i symulator do zaplanowanych przez Państwa zajęć pod warunkiem dostarczenia minimum na dwa dni przed zajęciami scenariusza klinicznego według szablonu
  Szablon scenariusza (1,19 MB)
  Scenariusz należy przesłać na adres zofia.tekien@cm.umk.pl
 3. Instruktorzy symulacji medycznej służą w wolnym czasie pomocą dla nauczycieli, którzy nie mieli możliwości brania udziału w szkoleniach z zakresu prowadzenia zajęć na podstawie scenariuszy z symulatorem wysokiej wierności. Na spotkania szkoleniowe można umawiać się telefonicznie lub e-mailowo.
  Numery telefonów i adresy e-mailowe do instruktorów CSM


Przedmioty i minimalny wymiar godzin, które powinny być zrealizowane w salach CSM – zgłoszone do realizacji we wniosku o dofinansowanie w projekcie „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w CM UMK”

Liczba godzin realizowanych metodami symulacji na kierunku lekarskim
w roku akademickim 2020/2021
I-V rok
rok przedmiot minimum/max dla 1 grupy
I rok Pierwsza pomoc medyczna 1/12
III rok Propedeutyka chirurgii 2/12
III rok Propedeutyka chorób wewnętrznych 3/6
III rok Propedeutyka pediatrii 2/6
III rok Propedeutyka ginekologii 1/12
III rok Propedeutyka neurologii, neurochirurgii i narządów zmysłów 1/12
IV rok Neurologia 2/6
IV rok Neurochirurgia 1/6
IV rok Kardiologia 2/6
IV rok Kardiochirurgia 1/6
IV rok Chirurgia naczyń i angiologia 1/6
IV rok Chirurgia przewodu pokarmowego 2/6
IV rok Ortopedia 2/6
IV rok Urologia 2/6
IV rok Okulistyka 1/6
IV rok Laryngologia 2/6
IV rok Medycyna ratunkowa 2/12
V rok Anestezjologia i Intensywna Terapia 1/12
V rok Chirurgia endokrynologiczna 1/6
V rok Chirurgia dziecięca 1/6
V rok Torakochirurgia 1/3
V rok Pediatria 3/6
V rok Ginekologia i położnictwo 3/6
Liczba godzin realizowanych metodami symulacji na kierunku lekarskim
VI rok
Przedmiot Liczby godzin w CSM/grupę dziekańską
Choroby wewnętrzne 6
Chirurgia 6
Pediatria 6
Ginekologia 8
Medycyna ratunkowa 12