Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Planowanie i realizacja zajęć w Centrum Symulacji Medycznych

Zajęcia w semestrze zimowym 2018/2019

Bardzo prosimy o jak najszybsze dokonanie rezerwacji sal, w których będą realizowane zajęcia w semestrze zimowym 2018/2019 roku. Zgłoszona rezerwacja, najlepiej na cały semestr, pozwoli na racjonalne rozplanowanie czasu pracy instruktorów i techników symulacji medycznej, a także lepsze przygotowanie pracowni i symulatorów do zajęć. Poniżej zamieszczamy instrukcję rezerwacji sal poszerzoną o kilka dodatkowych informacji ułatwiających i poprawiających przygotowanie CSM do realizacji zajęć.

Instrukcja Rezerwacji Sal w CSM – aktualizacja 31102018 (2,28 MB)

Prosimy również o przekazywanie studentom najważniejszych zasad odbywania zajęć w CSM:


Szanowni Państwo – pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy w semestrze letnim mają zaplanowane zajęcia do realizacji w warunkach symulowanych:

 1. Zapraszamy do zarejestrowania tych zajęć w Systemie Rezerwacji Sal dokonując wyboru Sali oraz zaznaczając datę i godziny realizacji zajęć.
  W razie problemów proszę o kontakt michal.wisniewski@cm.umk.pl
 2. Instruktorzy i technicy symulacji przygotują zarówno salę jak i symulator do zaplanowanych przez Państwa zajęć pod warunkiem dostarczenia minimum na dwa dni przed zajęciami scenariusza klinicznego według szablonu
  Szablon scenariusza (252 KB)
  Scenariusz należy przesłać na adres oleg.mackiw@cm.umk.pl
 3. Instruktorzy symulacji medycznej służą w wolnym czasie pomocą dla nauczycieli, którzy nie mieli możliwości brania udziału w szkoleniach z zakresu prowadzenia zajęć na podstawie scenariuszy z symulatorem wysokiej wierności. Na spotkania szkoleniowe można umawiać się telefonicznie lub e-mailowo.
  Numery telefonów i adresy e-mailowe do instruktorów CSM

Przedmioty i minimalny wymiar godzin, które powinny być zrealizowane w salach CSM – zgłoszone do realizacji we wniosku o dofinansowanie w projekcie „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w CM UMK”

Liczba godzin realizowanych metodami symulacji na kierunku lekarskim
w roku akademickim 2017/2018

I-V rok
rok przedmiot minimum/max dla 1 grupy
I rok Pierwsza pomoc medyczna 12
II rok Podstawy medycyny Klinicznej 3 /
III rok Propedeutyka chirurgii 3 / 12
III rok Propedeutyka chorób wewnętrznych 4 / 6
III rok Propedeutyka chorób dzieci 4 / 6
IV rok Medycyna ratunkowa 4 / 12
IV rok Chirurgia 4 / 6
IV rok Choroby wewnętrzne – kardiologia 3 / 6
IV rok Laryngologia 2
IV rok Ginekologia 4 / 6
IV rok Pediatria 4 / 6
V rok Anestezjologia i Intensywna Terapia 3 / 12
V rok Chirurgia naczyń 2 / 6
V rok Chirurgia onkologiczna 2 / 6
V rok Torakochirurgia 2 / 3
V rok Neurochirurgia 2 / 6
V rok Ginekologia i położnictwo 3 / 6
V rok Pediatria 4 / 6
V rok Urologia 2 / 3
Liczba godzin realizowanych metodami symulacji na kierunku lekarskim
VI rok
Przedmiot Liczby godzin w CSM/grupę dziekańską
Choroby wewnętrzne 6
Chirurgia 6
Pediatria 6
Ginekologia 8
Medycyna ratunkowa 12