Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Delegacje

  1. Obowiązkiem pracownika (studenta) jest udokumentowanie kosztów podróży służbowej na obszarze kraju. Obowiązek ten polega na dołączeniu do druku delegacji biletów i rachunków potwierdzających poszczególne wydatki.
  2. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie będzie możliwe, pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie o dokonanych wydatkach i przyczynach braku jego udokumentowania.
  3. Obowiązkiem pracownika (studenta) jest rozliczenie kosztów podróży w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży.

 

Dane do faktury:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
NIP 879 017 72 91

 

UWAGA:

 

 

Zarządzenie nr 57 Rektora UMK z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami UMK  (59.97 KB)

Zarządzenie nr 129 Rektora UMK z dnia 5 października 2015 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością UMK  (232.6 KB)