Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Komisje Wydziałowe

Wydziałowa Komisja Finansowa
Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia
Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Wyróżnień
Wydziałowa Komisja ds. Nauki i Parametryzacji
Wydziałowa Komisja ds. nostryfikacji
Komisja Oceniająca Dyscypliny Naukowej Nauki Medyczne
Komisja Oceniająca Wydziału Lekarskiego
Wydziałowa Komisja Konkursowa
Wydziałowa Komisja Programowa
Wydziałowa Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji
Wydziałowa Komisja Wydawnicza
Wydziałowy Koordynator ds. Symulacji Medycznych
Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia
Rada Pracodawców
Komisja ds. Przeniesień Studentów z Terenów Objętych Konfliktem Zbrojnym-Ukraina