Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Komisje Wydziałowe

Wydziałowa Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich (14 KB)
Wydziałowa Komisja Finansowa (15 KB)
Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia (15 KB)
Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Wyróżnień (15 KB)
Wydziałowa Komisja ds. Nauczania Praktycznego (14 KB)
Wydziałowa Komisja Nauki (13 KB)
Wydziałowa Komisja ds. Przygotowywania Projektów Uchwał w Sprawie Czynności w Postępowaniu Nostryfikacyjnym (14 KB)
Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich (14 KB)
Wydziałowa Komisja ds. opracowania efektów kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna, studia I stopnia (13 KB)
Wydziałowa Komisja Programowa (14 KB)
Wydziałowa Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji (13 KB)
Wydziałowa Komisja ds. Seminarium Doktoranckiego – nauki kliniczne (13 KB)
Wydziałowa Komisja ds. Seminarium Doktoranckiego – nauki podstawowe (14 KB)
Wydziałowa Komisja Wydawnicza (13 KB)
Wydziałowa Komisja ds. Wyłonienia Najlepszego Studenta i Absolwenta Wydziału Lekarskiego (14 KB)
Wydziałowa Komisja ds. Zmian Programu Kształcenia na Kierunku Lekarskim (14 KB)
Rada Pracodawców – akt powołania (380 KB)
Rada Pracodawców – skład (13 KB)

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia (15 KB)