Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Komisje Wydziałowe

Wydziałowa Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich (14 KB)
Wydziałowa Komisja Finansowa (13 KB)
Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia (15 KB)
Wydziałowa Komisja Konkursowa (13 KB)
Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Wyróżnień (15 KB)
Wydziałowa Komisja ds. Nauczania Praktycznego (14 KB)
Wydziałowa Komisja Nauki (13 KB)
Wydziałowa Komisja ds. Przygotowywania Projektów Uchwał w Sprawie Czynności w Postępowaniu Nostryfikacyjnym (14 KB)
Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich (13 KB)
Wydziałowa Komisja ds. opracowania efektów kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna, studia I stopnia (13 KB)
Wydziałowa Komisja Programowa (14 KB)
Wydziałowa Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji (13 KB)
Wydziałowa Komisja ws. postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego – nauki kliniczne (13 KB)
Wydziałowa Komisja ws. postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego – nauki podstawowe (13 KB)
Wydziałowa Komisja Wydawnicza (13 KB)
Wydziałowa Komisja ds. Wyłonienia Najlepszego Studenta i Absolwenta Wydziału Lekarskiego (14 KB)
Wydziałowa Komisja ds. Zmian Programu Kształcenia na Kierunku Lekarskim (14 KB)
Rada Pracodawców – akt powołania (380 KB)
Rada Pracodawców – skład (13 KB)

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia (15 KB)