Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Informacje dla pracowników

Regulamin dydaktyczny WL CM 2020-2021 (452 KB)

Załącznik do Regulaminu dydaktycznego WL CM 2020/2021 (25 KB)