Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

NAUCZANIE ZDALNE

ZARZĄDZENIE Nr 11 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (252 KB)

KOORDYNATORZY NAUCZANIA ZDALNEGO NA WL (24 KB)

EFEKTY KSZTAŁCENIA W NAUCZANIU ZDALNYM W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH

TRYB ODBYWANIA ZAJĘĆ

PLATFORMY E-LEARNINGOWE (16 KB)

SZKOLENIE MICROSOFT TEAMS

Microsoft Teams – Krótkie materiały wideo – ODPOWIEDZI na PYTANIA
(Przygotowane przez Pracownię Komputeryzacji CM)