Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

NAUCZANIE ZDALNE

KOORDYNATORZY NAUCZANIA ZDALNEGO NA WL (24 KB)

EFEKTY KSZTAŁCENIA W NAUCZANIU ZDALNYM W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH

TRYB ODBYWANIA ZAJĘĆ

PLATFORMY E-LEARNINGOWE (16 KB)

SZKOLENIE MICROSOFT TEAMS

Microsoft Teams – Krótkie materiały wideo – ODPOWIEDZI na PYTANIA
(Przygotowane przez Pracownię Komputeryzacji CM)