Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

NAUCZANIE ZDALNE

Komisja ds. zdalnego nauczania

KOORDYNATORZY NAUCZANIA ZDALNEGO NA WL  (42 KB)

EFEKTY KSZTAŁCENIA W NAUCZANIU ZDALNYM W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH

ZAJĘCIA PROWADZONE NA WYDZIALE LEKARSKIM ZDALNIE (16 KB)

PLATFORMY E-LEARNINGOWE (16 KB)

ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNI DO 10 KWIETNIA – MNISW

ROZPORZĄDZENIE MNiSW – STANDARDY KSZTAŁCENIA (144 KB)

SZKOLENIE MICROSOFT TEAMS

Microsoft Teams – Krótkie materiały wideo – ODPOWIEDZI na PYTANIA
(Przygotowane przez Pracownię Komputeryzacji CM)