Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Optometria – studia II stopnia

Uwaga Studenci! Zapisy na tematy prac magisterskich na rok akad. 2023/24 (17 KB) będą odbywać się w sekretariatach jednostek w dniach 22.06.-30.06.2023 r. Studenci powinni się zgłosić do promotora i ustalić temat pracy do realizacji w przyszłym roku. Zapisy dla prac realizowanych w Klinice Okulistyki i Optometrii oraz Katedrze Badania Narządów Zmysłów będą prowadzone w sekretariacie Kliniki Okulistyki i Optometrii u Pani Anny Kwiatkowskiej.

 

SZKOLENIE USOS DLA STUDENTÓW I ROKU (1.19 MB)

Decyzja PTOO (83 KB)