Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

WŁADZE DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ 2016-2020

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK
DZIEKAN

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

godziny przyjęć:
poniedziałek 12.00-14.00, środa 9.00-13.00, piątek 12.00-14.00

tel.: +48 52 585 34 96
tel.: +48 52 585 33 96


prof. dr hab. Michał Szpinda

 

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

prof. dr hab. Michał Szpinda

godziny przyjęć:
wtorek 12.00-14.00

tel.: +48 52 585 33 98


 prof. dr hab. Alina Woźniak
PRODZIEKAN DS. POLITYKI KADROWEJ I FINANSOWEJ

prof. dr hab. Alina Woźniak

godziny przyjęć:
czwartek 10.00-12.00

tel.: +48 52 585 33 98


 dr hab. Marek Koziński

 

PRODZIEKAN DS. NAUKOWO-BADAWCZYCH

prof. dr hab. Marek Koziński

godziny przyjęć:
środa 13.00-15.00

tel.: +48 52 585 33 98


KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

prof. dr hab. Marek Koziński

tel.: +48 52 585 33 94


WYDZIAŁOWY PEŁNOMOCNIK DS. MOBILNOŚCI

dr Aldona Katarzyna Jankowska
e-mail: k.jankowska@cm.umk.pl