Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

WŁADZE DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ 2019-2020

DZIEKAN

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

tel.: +48 52 585 34 96
tel.: +48 52 585 33 96

godziny przyjęć: poniedziałek, środa 13.00-14.00


PRODZIEKAN DS. NAUKI

prof. dr hab. Tomasz Grzybowski

tel.: +48 52 585 33 98


PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK

tel.: +48 52 585 33 98


PRODZIEKAN DS. FINANSÓW I DYDAKTYKI

dr hab. Anita Olczak, prof. UMK

godziny przyjęć: środa 13.00-15.00

tel.: +48 52 585 33 98


P.O. KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH (na podstawie uchwały Rady Dyscypliny Nauki Medyczne)

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska

tel.: +48 52 585 33 94


WYDZIAŁOWY PEŁNOMOCNIK DS. MOBILNOŚCI

dr Aldona Katarzyna Jankowska
e-mail: k.jankowska@cm.umk.pl