Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

WŁADZE DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ 2020-2024

DZIEKAN

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

tel.: +48 52 585 34 96
tel.: +48 52 585 33 96

godziny przyjęć: poniedziałek, środa 13.00-14.00

Zakres obowiązków

 


PRODZIEKAN DS. NAUKI

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska

tel.: +48 52 585 33 96

Zakres obowiązków


PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK

tel.: +48 52 585 33 96

godziny przyjęć: wtorek 11.00-13.00

Zakres obowiązków


PRODZIEKAN DS. FINANSÓW I DYDAKTYKI

dr hab. Anita Olczak, prof. UMK

godziny przyjęć: środa 13.00-15.00

tel.: +48 52 585 33 96

Zakres obowiązków


PRZEWODNICZĄCA RADY DYSCYPLINY NAUKI MEDYCZNE

dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. UMK


P.O. KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH (na podstawie uchwały Rady Dyscypliny Nauki Medyczne)

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska

tel.: +48 52 585 33 94


WYDZIAŁOWY PEŁNOMOCNIK DS. MOBILNOŚCI

 dr Aleksandra Karczmarska-Wódzka 

e-mail: akar@cm.umk.pl