Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

WŁADZE DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ 2020-2024

DZIEKAN

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

tel.: +48 52 585 34 96
tel.: +48 52 585 33 96

godziny przyjęć: poniedziałek, środa 13.00-14.00

Zakres obowiązków

 


PRODZIEKAN DS. NAUKI

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska

tel.: +48 52 585 33 96

Zakres obowiązków


PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

prof. dr hab. Michał Wiciński

tel.: +48 52 585 33 96

godziny przyjęć: wtorek 11.00-13.00

Zakres obowiązków


PRODZIEKAN DS. FINANSÓW I DYDAKTYKI

dr hab. Anita Olczak, prof. UMK

godziny przyjęć: środa 13.00-15.00

tel.: +48 52 585 33 96

Zakres obowiązków


prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Dariusz Grzanka

 

PRZEWODNICZĄCY RADY DYSCYPLINY NAUKI MEDYCZNE

prof. dr hab. Dariusz Grzanka

tel.: +48 52 585 42 00

Zakres obowiązków 

 

 


P.O. KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH (na podstawie uchwały Rady Dyscypliny Nauki Medyczne)

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska

tel.: +48 52 585 33 94


Kierownik Zakładu: dr hab. Karolina Szewczyk-Golec

WYDZIAŁOWY PEŁNOMOCNIK DS. MOBILNOŚCI

 dr hab. Karolina Szewczyk-Golec, prof. UMK 

e-mail: karosz@cm.umk.pl

Zakres obowiązków