Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pomoc materialna dla studentów

Skład Orzekający do spraw Wydziału Lekarskiego w składzie:


TERMIN i MIEJSCE ODBIORU DECYZJI – STYPENDIUM SOCJALNE

Informujemy , że w dniach 22.03., 25.03. i 26.03. można odbierać decyzję  w sprawie stypendium socjalnego  na semestr letni 2023/2024 w  godzinach pracy Dziekanatu w sali nr 2.1, II piętro, w budynku A (Rektorat) ul. Jagiellońska 13.

 

STYPENDIUM SOCJALNE SEMESTR LETNI 2023/2024

Szanowni Studenci,

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – STYPENDIUM SOCJALNE (semestr letni 2023/2024)

Kompletne wnioski o przyznanie stypendium socjalnego  należy składać do Komisji Stypendialnej w nw. terminach i godzinach:

14.02.2024 r. (środa) w godzinach od 07.30 do 14.00 w sali nr 2.1, II piętro, w budynku A (Rektorat),  ul. Jagiellońska 13,

15.02.2024 r. (czwartek) w godzinach od 07.30 do 14.00 w sali nr 2.1, II piętro, w budynku A (Rektorat),  ul. Jagiellońska 13,

19.02.2024 r. (poniedziałek) w godzinach od 12.00 do 14.00 w sali nr 1.8, I piętro, w budynku A (Rektorat),  ul. Jagiellońska 13,

21.02.2024 r. (środa) w godzinach od 07.30 do 14.00 w sali nr 2.1, II piętro, w budynku A (Rektorat),  ul. Jagiellońska 13,

22.02.2024 r. (czwartek) w godzinach od 14.00 do 15.30 w sali nr 1.8, I piętro, w budynku A (Rektorat),  ul. Jagiellońska 13,

23.02.2024 r. (piątek) w godzinach od 07.30 do 14.00 w sali nr 2.1, II piętro, w budynku A (Rektorat),  ul. Jagiellońska 13,

26.02.2024 r. (poniedziałek) w godzinach od 07.30 do 14.00 w sali nr 2.1, II piętro, w budynku A (Rektorat),  ul. Jagiellońska 13,

27.02.2024 r. (wtorek) w godzinach od 14.30 do 16.00 w sali nr 1.8, I piętro, w budynku A (Rektorat),  ul. Jagiellońska 13,

28.02.2024 r. (środa) w godzinach od 07.30 do 14.00 w sali nr 2.1, II piętro, w budynku A (Rektorat),  ul. Jagiellońska 13,

29.02.2024 r. (czwartek) w godzinach od 14.30 do 16.00 w sali nr 1.8, I piętro, w budynku A (Rektorat),  ul. Jagiellońska 13,

01.03.2024 r. (piątek) w godzinach od 07.30 do 14.00 w sali nr 2.1, II piętro, w budynku A (Rektorat),  ul. Jagiellońska 13,

04.03.2024 r. (poniedziałek) w godzinach od 07.30 do 14.00 w sali nr 2.1, II piętro, w budynku A (Rektorat),  ul. Jagiellońska 13,

05.03.2024 r. (wtorek) w godzinach od 07.30 do 13.00 w sali nr 2.1, II piętro, w budynku A (Rektorat),  ul. Jagiellońska 13,

05.03.2024 r. (wtorek) w godzinach od 16.00-18.00 w sali nr 1.8, I piętro, w budynku A (Rektorat),  ul. Jagiellońska 13,

06.03.2024 r. (środa) w godzinach od 07.30 do 14.00 w sali nr 2.1, II piętro, w budynku A (Rektorat),  ul. Jagiellońska 13.

 

Nowości w generatorze » (335 KB)

Generator wniosków:

 

TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – STYPENDIUM SOCJALNE

Od 13.11.2023r. wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać w terminach i godzinach pracy Dziekanatu Wydziału Lekarskiego do Pani Anity Dąbrowskiej i Ewy Kwiatkowskiej.
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów » (35 KB)

Oświadczenie członka rodziny o dochodach, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu » (19 KB)


Próg dochodowy do stypendium socjalnego1294,40 zł (netto) na osobę,
kwota samodzielności finansowej930,35 zł

PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETY DOKUMENTÓW!

Warunkiem wypłaty stypendium socjalnego jest odbiór decyzji stypendialnej.

UWAGA!
Zgodnie z art. 88 ust. 4 (83 KB) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie: 600 zł) dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny!!!!!!!!

Koordynatorzy pomocy materialnej dla studentów:
– mgr Anita Dąbrowska – tel. 52 585 33 95,
– mgr Ewa Kwiatkowska – tel. 52 585 33 97.


UWAGA STUDENCIE – ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYM LINKIEM »

Fundusz Pomocy Materialnej – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (umk.pl)