Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Praktyki

 

 

LEKARSKI

 

 

OPTYKA OKULAROWA

 

 

OPTOMETRIA

 

 

INFORMACJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW