Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Projekty realizowane na Wydziale Lekarskim

Tytuł projektu: Wpływ interleukiny 27 na ekspresję cząsteczek immunologicznych punktów kontrolnych i ich ligandów u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową
Numer projektu: DEC-2022/06/X/NZ6/00501
Okres realizacji projektu: od 03.09.2022 do 02.03.2024 r.
Całkowita wartość: 49 500 zł
Kierownik projektu: dr Tomasz Krzysztof Wandtke


ELECTRA – Evaluation of safety and efficacy of two ticagrelor-based de-escalation antiplatelet strategies in acute coronary syndrome: the randomized, multicenter, double-blind ELECTRA RCT study
SUICell – Ocena skuteczności i bezpieczeństwa somatycznej terapii komórkowej w leczeniu nietrzymania moczu u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej
ADONIS-PCI Dual Antithrombotic Therapy with Dabigatran and Ticagrelor in Patients with Acute Coronary Syndrome and Non-valvular Atrial Fibrillation Undergoing Percutaneous Coronary Intervention
EMPATHY trial – EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure
LEIA-HF – Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients

Tytuł projektu: ForensOMIC’s group
Konkurs: Priorytetowe zespoły uczelni wspierane w ramach ID-UB
Okres realizacji projektu: : 01.01.2023-31.12.2025
Całkowita wartość: 200 000,00zł
Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Grzybowski
Opiekun administracyjny: Agnieszka Ciesińska agnieszka.ciesinska@cm.umk.pl


Tytuł projektu: Metabolic Diseases of Civilization
Konkurs: Priorytetowe zespoły uczelni wspierane w ramach ID-UB
Okres realizacji projektu: 01.01.2023-31.12.2025
Całkowita wartość: 200 000,00zł
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Kubica
Opiekun administracyjny: Agnieszka Ciesińska agnieszka.ciesinska@cm.umk.pl