Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Projekty realizowane na Wydziale Lekarskim

Projekt “DOSKONALENIE KOMPETENCJI PRZYSZŁEGO LEKARZA”
Okres realizacji projektu: 1.07.2017 r. – 30.06.2020 r.
Całkowita wartość projektu: 1 228 650 zł
Koordynator projektu: prof. dr hab. Alina Woźniak
informacje o projekcie >>


Projekt “Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, stacjonarnych studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”
Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 30.06.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 1 483 800 zł
Koordynator projektu: prof. dr hab. Marek Koziński
informacje o projekcie >>


Projekt „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”
Okres realizacji projektu: 01.10.2018 r. – 30.09.2020 r.
Całkowita wartość projektu: 250 632,50 zł
Koordynator projektu: dr Marcin Wiśniewski
informacje o projekcie >>


Projekt “UROGRAFT – biokonfigurowalny kompozytowy wszczep indukujący regenerację ściany pęcherza moczowego”
Dofinansowanie NCBiR, program LIDER IX: 1 200 000 zł
Kierownik projektu: dr hab. Marta Pokrywczyńska


Projekt “Rola genów kodujących białka zaangażowane w sekrecję kolagenu w patogenezie hipermobilnego podtypu zespołu Ehlersa-Danlosa”
Dofinansowanie NCN PRELUDIUM 15: 112 280 zł
Kierownik projektu: mgr Anna Junkiert-Czarnecka
informacje o projekcie