Katedra Genetyki Klinicznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 35 67
e-mail: kizgenet@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza [fot. M. Kowalikowski] budynek dydaktyczny patomorfologii ul. M. Curie Skłodowskiej 9 [fot. M. Kowalikowski]

Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej

Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej:  prof. dr hab. n. med. Olga Haus, pok.364
tel.: +48 52 585 35 67+48 52 585 35 68


Sekretariat
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, pok. 364
e-mail: sekretariat.gen@cm.umk.pl

mgr Agnieszka Woźniak – kierownik sekretariatu, tel.: +48 52 585 35 67+48 52 585 35 68
– obsługa administracyjna działalności naukowej i dydaktycznej

Barbara Łasut, Paulina Zaborowska tel.: +48 52 585 35 77
– obsługa administracyjna usługowej działalności Katedry Genetyki Klinicznej
– kontakt z pacjentami


Badania kariotypu konstytucyjnego i FISH u dzieci i dorosłych
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, pok. 330, 320
tel.: +48 52 585 36 81
mgr Ewelina Łazarczyk, mgr Anna Repczyńska, mgr Katarzyna Jułga


Badania prenatalne
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, pok. 329, 330, 320
tel.: +48 52 585 36 81
mgr Barbara Iskra, mgr Ewelina Łazarczyk


Test łamliwości chromosomów
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, pok. 330, 320
tel.: +48 52 585 36 81
mgr Anna Repczyńska, mgr Katarzyna Jułga


Badania molekularne w kierunku nowotworów dziedzicznych
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, pok. 348, 349 i 350
tel.: +48 52 585 36 70+48 52 585 36 71
mgr Aneta Bąk, dr n. med. Anna Junkiert-Czarnecka,  mgr Maria Pilarska-Deltow, dr n. med. Marta Heise


Badania molekularne we wrodzonych zespołach zaburzeń tkanki łącznej (zespół Marfana, zespół Ehlersa – Danlosa)
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, pok. 348, 349, 350
tel.: +48 52 585 36 70+48 52 585 36 71
dr n. med. Anna Junkiert-Czarnecka, mgr Maria Pilarska-Deltow


Badania molekularne w nowotworach układu krwiotwórczego
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, pok. 320, 349 i 350
tel.: +48 52 585 38 56+48 52 585 36 71
mgr inż. Karolina Matiakowska, mgr inż. Alicja Bartoszewska-Kubiak, mgr inż. Małgorzata Morgut-Klimkowska, mgr Ewelina Donarska


Badania kariotypu i FISH w nowotworach układu krwiotwórczego
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, pok. 329, 320
tel.: +48 52 585 36 81
dr n. med. Katarzyna Skonieczka, mgr Barbara Iskra, dr n. med. Katarzyna Osmańska, mgr Ariel Najdowski, Marzena Juhnke – Walczak