Katedra Genetyki Klinicznej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 35 67
e-mail: kizgenet@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza [fot. M. Kowalikowski] budynek dydaktyczny patomorfologii ul. M. Curie Skłodowskiej 9 [fot. M. Kowalikowski]

Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej

Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej:  prof. dr hab. n. med. Olga Haus
tel.: +48 52 585 35 67+48 52 585 35 68


Sekretariat
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, pok. 364
e-mail: sekretariat.gen@cm.umk.pl

mgr Agnieszka Woźniak – kierownik sekretariatu, tel.: +48 52 585 35 67+48 52 585 35 68
– obsługa administracyjna działalności naukowej i dydaktycznej

Barbara Łasut, tel.: +48 52 585 35 77
– obsługa administracyjna usługowej działalności Katedry Genetyki Klinicznej
– kontakt z pacjentami


Badania kariotypu konstytucyjnego i FISH u dzieci i dorosłych
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, pok. 331
tel.: +48 52 585 36 81
mgr Ewelina Łazarczyk, mgr Anna Repczyńska


Badania prenatalne
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, pok. 329, 331
tel.: +48 52 585 36 81
mgr Barbara Grolik, mgr Ewelina Łazarczyk


Test łamliwości chromosomów
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, pok. 331
tel.: +48 52 585 36 81
mgr Anna Repczyńska


Badania molekularne w kierunku nowotworów dziedzicznych (np. rak piersi, rak prostaty)
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, pok. 348
tel.: +48 52 585 36 70+48 52 585 36 71
dr n. med. Marta Heise, dr n. med. Hanna Janiszewska, mgr Aneta Bąk, mgr Anna Junkiert-Czarnecka, mgr Maria Pilarska-Deltow


Badania molekularne we wrodzonych zespołach zaburzeń tkanki łącznej (zespół Marfana, zespół Ehlersa-Danlosa)
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, pok. 348
tel.: +48 52 585 36 70+48 52 585 36 71
mgr Anna Junkiert-Czarnecka, mgr Maria Pilarska-Deltow


Badania molekularne w nowotworach układu krwiotwórczego (np. białaczkach)
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, pok. 320
tel.: +48 52 585 38 56+48 52 585 36 71
mgr inż. Karolina Matiakowska, mgr inż. Alicja Bartoszewska-Kubiak, mgr inż. Małgorzata Morgut-Klimkowska


Badania kariotypu i FISH w nowotworach układu krwiotwórczego (np. białaczkach)
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro, pok. 329
tel.: +48 52 585 36 81
dr n. med. Katarzyna Skonieczka, mgr Natalia Chrzanowska, mgr Barbara Grolik, dr n. med. Katarzyna Osmańska