Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra i Zakład Genetyki Molekularnej Komórki

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii
tel.: +48 52 585 34 92
e-mail: kizgenmolkom@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Rafał Butowt

mgr Katarzyna Bilińska
dr hab. Rafał Butowt