Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Ubezpieczenie OC i NNW

Uczestnicy studiów doktoranckich (trzeciego stopnia) zobowiązani są do posiadania ważnego ubezpieczenia OC, którego dowód należy przedstawić w Dziekanacie WL do dnia 30.11.2017 r.
Osoby zainteresowane ubezpieczeniem:
– OC /Odpowiedzialność Cywilna/
– NNW /Następstw Nieszczęśliwych Wypadków/
mogą opłacić składkę ubezpieczeniową (InterRisk, Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group) w Klubie Inicjatyw Studenckich przy ul. 3-go Maja 3 w Bydgoszczy.
Szczegóły dotyczące godzin przyjęć oraz warunków ubezpieczenia >>>