ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Ewelina Wędrowska
asystent
Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy

e-mail: e.wedrowska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-4478-6749

Zobacz profil w Bazie Wiedzy